Przekaż 1.5% podatku Przekaż dowolną kwotę darowizny

Projekt EFS - Zamiast przemocy

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa"

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich
 

"Zamiast przemocy"

Projekt "Zamiast przemocy" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 965 573,11 zł
Całkowity koszt projektu wynosi: 2 084 604zł

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania: metody przeciwdziałania przemocy w rodzinie, adresowanej do rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, uwzględniającej współpracę różnych instytucji działających w tym obszarze. Głównym celem projektu jest wypracowanie wspólnie z partnerem ponadnarodowym (Jonavos Rajono Socialini Paslaug Centras, Litwa) i wdrożenie wspólnie z partnerem krajowym (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" w Białymstoku) metody przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt zakłada podniesienie kompetencji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz objęcie pomocą całych rodzin zagrożonych marginalizacją. Wypracowane w trakcie projektu standardy pracy z rodzinami z problemem przemocy będą wdrażane
po jego zakończeniu przez 8 organizacji pozarządowych na terenie całego kraju. Projekt obejmuje wsparcie w następujących formach pracy: poradnia rodzinna (interwencja kryzysowa i terapia dla rodzin), ośrodek wsparcia rodzin (zajęcia grupowe), terapeutyczne wyjazdy rodzinne, socjoterapeutyczne obozy dla dzieci, asysta osób niepełnosprawnych (wsparcie osób niepełnosprawnych, które doświadczają przemocy) oraz asysta rodzinna.

 

Główne założone rezultaty projektu to:

  • przeszkolenie 60 pracowników organizacji pozarządowych w zakresie pracy z rodziną z problemem przemocy,
  • objęcie wsparciem ok. 50 rodzin zagrożonych marginalizacją z Białegostoku,
  • wdrożenie przez 8 organizacji pozarządowych wypracowanych w ramach projektu rozwiązań,
  • objęcie wsparciem co najmniej 72 rodzin z problemem przemocy na terenie całego kraju,
  • nawiązanie współpracy przez 10 pracowników z różnych instytucji na rzecz dzieci i rodzin,
  • wsparcie asystenta dla 6 osób niepełnosprawnych,
  • objęcie bezpośrednią pomocą ok. 122 osób.

Plakat informacyjny:

Zamiast przemocy

 

Regulamin rekrutacji beneficjentów do projektu dostępny jest w zakładce:

REKRUTACJA

 

Harmonogram wsparcia dostępny jest w zakładce:

HARMONOGRAMY

 

Sprawozdania z przebiegu projektu:

Wizyta studyjna partnera ponadnarodowego JONAVOS RAJONO SOCIALINI PASLAUG CENTRAS w dniach 27-30.05.2019 r.

Projekt "Zamiast przemocy"

Wyjazd rodzin z dziećmi do Danowskich 24-27.06.2019 r.

Wyjazdy na obozy letnie 2019

Podsumowanie terapeutycznych obozów letnich dla dzieci 2019

Ośrodek Wsparcia Rodzin

Wyjazd rodzin z dziećmi do Narewki 06-09.09.2019 r.

Rodzinny wyjazd do Białowieży 27-30.09.2019 r.

Wizyta studyjna na Litwie 21-23.10.2019 r.

Studium Pracy z Rodziną 17-22.11.2019

Ferie zimowe u Starszaków - terapeutyczny obóz zimowy w Białowieży 23.01. - 02.02.2020

Odrobina wspomnień - terapeutyczny obóz zimowy w Białogórach 22.01. - 01.02.2020

Fotorelacja z pierwszego tygodnia obozu letniego u starszaków w Strękowiźnie :)

Początek obozu letniego młodszej grupy w Narewce

Podsumowanie terapeutycznych obozów letnich 2020

Rodzinny wyjazd do Kurnika Polskiego pod Tykocinem 11-14.09.2020 r.

Wyjazd rodzin z dziećmi - Białowieża 25.09. - 28.09.2020 r.

Zakończenie etapu testowania projektu "Zamiast przemocy"

 

 

Biuro Projektu:

ul. Magnoliowa 4
15-669 Białystok

e-mail: sprid.szansa@gmail.com
tel. 85 66 30 141

Darczyńcy
Najważniejsze dane
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom
Szansa
KRS: 0000099022
NIP: 966-16-10-792
Alior Bank:
52 2490 0005 0000 4530 3734 7929
Jak nas wspomagać
Kontakt
Siedziba/biuro Stowarzyszenia
ul. Magnoliowa 4, 15- 669 Białystok
tel. 85 66 30 141
e-mail: sprid.szansa@gmail.com
design by: Heksa.eu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję