Przekaż 1% podatku Przekaż dowolną kwotę darowizny

Projekt EFS - Pomagać efektywniej

Pomagać efektywniej - model lokalnego systemu reintegracji - projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 


KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wspólne z partnerem ponadnarodowym, wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania - modelu zarządzania usługami społecznymi na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, mieszkających w "enklawach biedy".
Celem rozwiązania jest przerwanie zjawiska dziedziczenia biedy poprzez zbudowanie sieci współpracy lokalnych służb i instytucji oraz utworzenie modelowego lokalnego systemu pomocy prowadzonego przez jeden zespół pracujący
według przyjętych standardów zawodowych. Produktem jest opracowanie instrukcji i rekomendacji wdrażania lokalnego systemu reintegracji, nastawionego na wyrównywanie szans dzieci z rodzin ubogich i zmarginalizowanych poprzez
zapobieganie umieszczaniu dzieci w placówkach, wsparcie rodzin, rozwój rodzinnej opieki zastępczej, indywidualizację
nauczania, integrację i wsparcie osób niepełnosprawnych oraz aktywizację zawodową.


KLUB DLA RODZIN

Klub dla rodzin funkcjonował od kwietnia 2018 do maja 2019 i mieścił się przy ul. Barszczańskiej 10/23. Realizowany był w ramach projektu Pomagać efektywniej - model lokalnego systemu reintegracji. Model funkcjonowania placówki zaczerpnięto ze standardów pomocy osobom marginalizowanym w Skandynawii. Czynny był w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-13:00. Klub zapewniał wsparcie 10 dzieci w wieku do 3 lat i ich rodzicom, pozwalające rozwiązywać różnorodne problemy, rozwijać potencjał oraz zwiększać samodzielne radzenie sobie w życiu. Rodzice pod opieką kadry merytorycznej Stowarzyszenia uczyli się m.in. właściwej opieki, wychowania i budowania konstruktywnych relacji wewnątrzrodzinnych.

 


Regulamin rekrutacji beneficjentów do projektu dostępny jest w zakładce:

REKRUTACJA


W sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z Biurem Projektu:


ul. Magnoliowa 4
15-669 Białystok
tel. 85 66 30 141

Darczyńcy
Najważniejsze dane
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom
Szansa
KRS: 0000099022
NIP: 966-16-10-792
Alior Bank:
52 2490 0005 0000 4530 3734 7929
Jak nas wspomagać
Kontakt
Siedziba/biuro Stowarzyszenia
ul. Magnoliowa 4, 15- 669 Białystok
tel. 85 66 30 141
e-mail: sprid.szansa@gmail.com
design by: Heksa.eu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję