Przekaż 1.5% podatku Przekaż dowolną kwotę darowizny

Projekt - Szansa dla rodzin

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa"

 

oraz Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Białymstoku

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

 

"Szansa dla rodzin"

 

 

   Projekt "Szansa dla rodzin" jest współfinansowanyprzez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Oś Priorytetowa: VII. Poprawa spójności społecznej

Działanie: 7.2 Rozwój usług społecznych

Poddziałanie: 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF

Priorytet inwestycyjny: 9.4 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,

w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

 

               

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2022-31.12.2023

 

Wartość projektu: 1 513 248,00 zł
Dofinansowanie: 1 431 648,00 zł

 

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Projekt "Szansa dla rodzin" zakłada działania prowadzące do ułatwienia dostępu do trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Zaplanowano uzupełnienie istniejącej oferty wsparcia o: Poradnię Rodzinną (terapia i specjalistyczne wsparcie rodzin), asystę usamodzielnienia, utworzenie ośrodka oferującego wsparcie edukacyjne i terapeutyczne dla rodzin zastępczych i szkolenia dla kadry realizującej program oraz dla pracowników instytucji zajmujących się pomocą i edukacją.

 

Cel główny projektu to:

  • poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych na obszarze BOF poprzez utworzenie lokalnego systemu reintegracji społecznej świadczącego kompleksowe wsparcie 80 rodzinom zmarginalizowanym (80K, 40M, 200 dzieci i młodzieży) mieszkającym na obszarze ulic Barszczańska i Klepacka w okresie 01.01.2022-31.12.2023 oraz dostosowanie lokalu do świadczenia tych usług.

 

Grupa docelowa:

  • 80 rodzin z osiedla bloków socjalnych prz ul. Barszczańskiej i Klepackiej w Białymstoku (320 osób - 80K, 40M, 200 dzieci i młodzieży, w tym 6 usamodzielnianych),
  • rodziny (zastępcze i wspierające) z całego obszaru BOF korzystające z oferty Ośrodka: 10 rodzin (9K, 6M, dzieci),
  • 60 pracowników instytucji pomocy i reinteracji społecznej z całego obszaru BOF (55K, 5M),
  • 16 osób (1OzN na czas nie krótszy, niż połowa realizacji projektu) kadry realizatorów projektu - pracownicy i wolontariusze (14K, 2M).

 

Rezultaty:

  • liczba utworzonych miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejacych po zakończeniu projektu - 18 miejsc (1 poradnia, 1 ośrodek wsparcia ROZ i szkolenia kadry pomocy i reinteracji społecznej, 16 przeszkolonych pracowników),
  • liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 18 miejsc,
  • poprawa funkcjonowania wychowanków pieczy zastępczej, MOW, MOS - 6 osób,
  • podniesienie kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach dla kadr instytucji pomocy i reinteracji społecznej - 76 osób.

 

Regulamin rekrutacji beneficjentów do projektu: 

Regulamin rekrutacji

 

Harmonogram wsparcia dostępny w zakładce:

projekty/harmonogram-wsparcia BOF

 

 

Sprawozdania z przebiegu projektu:

Ruszyliśmy z nowym projektem - "Szansa dla rodzin"

Zapraszamy do skorzystania z Poradni Rodzinnej

Fotorelacja z wyjazdu rodzinnego 
Terapeutyczny obóz letni 
Terapeutyczny wyjazd rodzin - kilka wspomnień 

Terapeutyczny wyjazd rodzin

Terapeutyczny obóz letni 2023

Wyjazd rodzinny

 

 

 

Biuro Projektu:

ul. Magnoliowa 4
15-669 Białystok

e-mail: sprid.szansa@gmail.com
tel. 85 66 30 141

Darczyńcy
Najważniejsze dane
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom
Szansa
KRS: 0000099022
NIP: 966-16-10-792
Alior Bank:
52 2490 0005 0000 4530 3734 7929
Jak nas wspomagać
Kontakt
Siedziba/biuro Stowarzyszenia
ul. Magnoliowa 4, 15- 669 Białystok
tel. 85 66 30 141
e-mail: sprid.szansa@gmail.com
design by: Heksa.eu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję