Przekaż 1.5% podatku Przekaż dowolną kwotę darowizny

Harmonogram wsparcia w projekcie "Zamiast przemocy"

Harmonogramy wsparcia w poszczególnych okresach projektu dostępne są poniżej:

 

Harmonogram lipiec-wrzesień 2021

 

W okresie od lipca do września 2021 partner projektu – Stowarzyszenie SPRiD „Szansa” w Białymstoku  będzie kontynuował swą działalność, prowadząc wdrażanie modelu, nadzór merytoryczny nad wdrażaniem sprawuje kierownik merytoryczny. W ramach wdrażania kontynuowane są następujące formy pracy:

  1. Prowadzenie Poradni Rodzinnej - Wsparcie rodzin z problemem przemocy poprzez pracę z terapeutami oraz specjalistów.
  2. Prowadzenie asysty osób niepełnosprawnych - Wsparcie osób niepełnosprawnych borykających się z problemem przemocy.
  3. Asystentura Rodzinna - Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z problemem przemocy. Zadaniowy czas pracy dostosowany do potrzeb klienta.
  4. W miesiącu lipcu zaplanowane są obozy letnie dla dzieci z rodzin odbiorców objętych wsparciem w ramach projektu.

 

Lider projektu, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie w okresie od lipca do września będzie prowadził superwizje i konsultacje dla zespołu SPRiD wdrażającego model oraz będzie kontynuował konsultacje dla organizacji pozarządowych zainteresowanych wdrażaniem modelu. W miesiącu lipcu zaplanowane są m.in. konsultacje dla zespołu stowarzyszenia „My Dla Innych” (3.07.2021) Stowarzyszenia „Tygiel” (17.07.2021), Towarzystwa Resocjalizacyjnego (24.07.2021), w miesiącu sierpniu w konsultacjach weźmie udział Towarzystwo Reintegracji Społecznej (14.08.2021), partner w projekcie SPRiD „Szansa” (21.08.2021) oraz TPP Oddz. w Białymstoku (28.08.2021), we wrześniu z konsultacji skorzystają zespoły Powiślańskiego Towarzystwa Społecznego oraz Stowarzyszenia „Patronat” Oddz. w Piasecznie. Terminy wrześniowe konsultacji są w trakcie uzgadniania z zespołami i konsultantami. We wrześniu odbędą się również zajęcia warsztatowe dla pierwszej grupy Studium Pracy z Rodziną (19-24.09.2021).

 

Harmonogram kwiecień-czerwiec 2021

 

W okresie od kwietnia do czerwca 2021 partner projektu – Stowarzyszenie SPRiD „Szansa” w Białymstoku  będzie kontynuował swą działalność, prowadząc wdrażanie modelu, nadzór merytoryczny nad wdrażaniem sprawuje kierownik merytoryczny. W ramach wdrażania kontynuowane są następujące formy pracy:

  1. Prowadzenie Poradni Rodzinnej - Wsparcie rodzin z problemem przemocy poprzez pracę z terapeutami oraz specjalistów.
  2. Prowadzenie asysty osób niepełnosprawnych - Wsparcie osób niepełnosprawnych borykających się z problemem przemocy.
  3. Asystentura Rodzinna - Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z problemem przemocy. Zadaniowy czas pracy dostosowany do potrzeb klienta.

 

Lider projektu, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie w okresie od kwietnia do czerwca będzie prowadził superwizje i konsultacje dla zespołu wdrażającego model oraz kontynuował nabór organizacji pozarządowych zainteresowanych wdrażaniem modelu. W miesiącu maju zaplanowane są pierwsze konsultacje dla organizacji, których Zarządy podjęły uchwałę o wdrażaniu modelu i szkoleniu kadry.

 

Harmonogram styczeń - marzec 2021

 

Partner projektu „Zamiast przemocy” Stowarzyszenie SPRiD „Szansa” w najbliższych miesiącach będzie kontynuowało swoją działalność polegającą na wdrażaniu modelu:

 

Prowadzona będzie Poradnia Rodzinna, asystentura rodzinna, wsparcie osób z niepełnosprawnościami doświadczającymi przemocy.

Pracownicy: terapeuci, asystenci, edukatorzy pracują od poniedziałku do piątku 8:00 - 20:00 przy ul. Magnoliowej 4, 15-669 Białystok.

Zespół dostosowuje swoje działania do obowiązujących przepisów i wytycznych, podtrzymuje kontakty ze wszystkimi zakwalifikowanymi odbiorcami. W razie potrzeby kontakty odbywają się online lub telefonicznie. Zamiast zajęć grupowych prowadzone są spotkania indywidualne. Istota rozwiązania polegająca na sposobie pracy uwzględniającym diagnozę rodziny, zaplanowany i weryfikowany program pomocy, możliwa jest do realizacji także w formie ograniczonych kontaktów społecznych.

 

W miesiącu styczniu kierownik merytoryczny projektu przygotuje wspólnie z zespołem i partnerami analizę efektów testowania modelu, wnioski z analizy uwzględnione zostaną w instrukcjach i rekomendacjach oraz w ostatecznej wersji modelu.

 

W miesiącu lutym we współpracy z partnerem ponadnarodowym przygotowana zostanie ostateczna wersja modelu „Zamiast Przemocy”.

 

Lider projektu – Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie od marca rozpocznie nabór organizacji zainteresowanych wdrażaniem modelu, udziałem w konsultacjach i szkoleniu dotyczącym pracy z rodzinami.

 

Ze względu na pandemię Covid-19 i po uzgodnieniu z IZ, wydłużony został okres realizacji projektu o 4 miesiące. W związku z tym, część zajęć szkoleniowych i konsultacji dla zespołów przeniesiona została na późniejszy okres, ponieważ zakładamy, że wzrośnie wtedy możliwość bezpiecznej ich realizacji.

 

Harmonogram październik - grudzień 2020

 

Partner projektu „Zamiast przemocy” Stowarzyszenie SPRiD „Szansa” w najbliższych miesiącach będzie kontynuowało swoją działalność:

 

1. Prowadzenie Poradni Rodzinnej

Wsparcie rodzin z problemem przemocy poprzez pracę z terapeutami oraz specjalistów.

Pracownicy poradni pracują od poniedziałku do piątku 8:00 - 20:00 przy ul. Magnoliowej 4, 15-669 Białystok.

 

2. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin

Wsparcie rodzin z problemem przemocy zajęcia grupowe  przez edukatorów.

Edukatorzy pracują w godzinach 12:00 - 20:00 od poniedziałku do piątku, zajęcia grupowe: pon. 16:00 - 20:00, wt. 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00, śr. 13:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, czw. 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00,
pt. 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00 przy ul. Magnoliowej 4, 15-669 Białystok.                   

 

3. Prowadzenie asysty osób niepełnosprawnych

Wsparcie osób niepełnosprawnych borykających się z problemem przemocy poprzez pracę asystenta osoby niepełnosprawnej.

Asystent ON pracuje w  poniedziałki w godz. od 12:00 do 20:00, od wtorku do piątku  w godz. 8:00 - 16:00 przy ul. Magnoliowej 4, 15-669 Białystok. 

 

4.  Asystentura Rodzinna

Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z problemem przemocy.

Zadaniowy czas pracy dostosowany do potrzeb klienta, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok.  

 

5. Wyjazdy terapeutyczne  rodzin z dziećmi

Wsparcie rodzin z problemem przemocy.

23.10. - 26.10.2020 - „Dom pod Bocianem”, ul. Olgi Gabiec 14, 17-230 Białowieża.  

 

Lider projektu – Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie przeprowadzi:

 

1. Superwizja zespołu testującego model

Konsultacja programu i postępowania z rodzinami.

Superwizja odbędzie się w dn. 30.10.2020, 13.11.2020, 18.12.2020, w godz. 9:00 - 17:00 przy ul. Magnoliowej 4, 15-669 Białystok. 

 

2. Studium Pracy z Rodziną - Warsztat interwencji kryzysowej

Warsztat odbędzie się w dn. 19-24.10.2020 w godz. 9:00 - 13:00, 15:00 - 19:00 w Kuligowie przy ul. Krętej 5.

 

3. Szkolenie dla zespołu testującego model

Konsultacja programu, pracy zespołu, współpracy i postępowania z rodzinami.

Szkolenie odbędzie się 16.10. - 18.10. 2020 w godz. 9:00 - 17:00 w Kuligowie przy ul. Krętej 5.

 

4. Warsztaty  dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Spotkania dla pracowników instytucji działających na rzecz rodzin z problemami przemocy z Białegostoku - zajęcia warsztatowe.

Warsztaty odbędą się w dn. 28.10.2020, 16.12.2020 w godz. 10:00 - 16:00 przy ul. Magnoliowej 4, 15-669 Białystok.

 

5. Konsultacje dla przedstawicieli służb – konsultacje indywidualne w uzgodnionym terminie przy ul. Magnoliowej 4, 15-669 Białystok. 

 

Harmonogram lipiec-wrzesień 2020:

 

Partner projektu „Zamiast przemocy” Stowarzyszenie SPRiD „Szansa” w najbliższych miesiącach będzie kontynuowało swoją działalność:

 

1. Prowadzenie Poradni Rodzinnej

Wsparcie rodzin z problemem przemocy poprzez pracę z terapeutami oraz specjalistów.

Pracownicy poradni pracują od poniedziałku do piątku 8:00 - 20:00 przy ul. Magnoliowej 4 w Białymstoku.

 

2. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin

Wsparcie rodzin z problemem przemocy zajęcia grupowe  prowadzone przez edukatorów.

Edukatorzy pracują w godzinach 12:00 - 20:00 od poniedziałku do piątku, zajęcia grupowe: pon. 16:00 - 20:00, wt. 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00, śr. 13:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, czw. 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00, pt. 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00 przy ul. Magnoliowej 4 w Białymstoku.

 

3. Prowadzenie asysty osób niepełnosprawnych

Wsparcie osób niepełnosprawnych borykających się z problemem przemocy poprzez pracę asystenta osoby niepełnosprawnej.

Asystent ON pracuje w poniedziałki w godz. od 12:00 do 20:00, od wtorku do piątku  w godz. 8:00 - 16:00 przy ul. Magnoliowej 4 w Białymstoku i w miejscach ustalonych z ON.  

 

4. Asystentura Rodzinna

Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z problemem przemocy. Zadaniowy czas pracy dostosowany do potrzeb klienta:

ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok oraz miejsca wskazane przez odbiorców.

 

5. Socjoterapeutyczne obozy dla dzieci

Wsparcie dzieci z rodzin z problemem przemocy.

I. 01.07.2020 - 20.07.2020   Strękowizna 1a, 16-304 Strękowizna

II. 06.07.2020 - 25.07.2020 ul. Hajnowska 33, 17-220 Narewka

 

6. Terapeutyczne wyjazdy rodzinne

Wsparcie rodzin z problemem przemocy. Dwa wyjazdy we wrześniu 2020 r. w trakcie wyboru terminu i lokalizacji       

 

Lider projektu – Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie przeprowadzi:

 

1. Superwizję zespołu testującego model. Konsultacja programu i postępowania z rodzinami. 31.07., 31.08., 11.09.2020 r. w godz. 9:00 - 17:00, ul.Magnoliowa 4, 15-669 Białystok 

 

2. Szkolenie dla zespołu testującego model - 28-30.08.2020 r., ul. Kręta 5, Kuligów 05-254

 

3. Studium pracy z rodziną - Warsztat pracy nad relacjami z dziećmi – 13-18.09.2020 r., ul. Kręta 5, Kuligów 05-254

 

Harmonogram kwiecień - czerwiec 2020:

 

W okresie od kwietnia do czerwca 2020 partner projektu – Stowarzyszenie SPRiD „Szansa” w Białymstoku  będzie kontynuował swą działalność:

 

1. Prowadzenie Poradni Rodzinnej

Wsparcie rodzin z problemem przemocy poprzez pracę z terapeutami oraz specjalistów. Pracownicy poradni pracują od poniedziałku do piątku 8:00 - 20:00 przy
ul. Magnoliowej 4 w Białymstoku. W sytuacji kryzysu związanego z epidemią pełnią w tych godzinach dyżury, odbywają interwencje kryzysowe, wspierają rodziny telefonicznie.      

 

2. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin

Wsparcie rodzin z problemem przemocy zajęcia grupowe po zniesieniu obostrzeń  wynikających z sytuacji epidemiologicznej w kraju prowadzone przez edukatorów. Edukatorzy pracują w godzinach 12:00 - 20:00 od poniedziałku do piątku przy ul. Magnoliowej 4 w Białymstoku.

 

3. Prowadzenie asysty osób niepełnosprawnych

Wsparcie osób niepełnosprawnych borykających się z problemem przemocy poprzez pracę asystenta osoby niepełnosprawnej. Asystent ON pracuje w  poniedziałki
w godz. 12:00 - 20:00,  od wtorku do piątku  w godz. 8:00 - 16:00. W okresie stanu epidemicznego pełni dyżury telefonicznie i bierze udział w interwencjach kryzysowych.

 

4. Asystentura Rodzinna

Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z problemem przemocy. Zadaniowy czas pracy dostosowany do potrzeb klienta.

 

5. Lider projektu

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie w okresie od kwietnia do czerwca będzie prowadził superwizje dla zespołu testującego model,  w dn. 17.04.2020 r.,  08.05.2020 r., 12.06.2020 r.

 

Harmonogram styczeń - marzec 2020:

 

1. Prowadzenie Poradni Rodzinnej

Wsparcie rodzin z problemem przemocy poprzez pracę z terapeutami oraz specjalistów. Pracownicy poradni pracują od poniedziałku do piątku 8:00 - 20:00, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok.

 

2. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin

Wsparcie rodzin z problemem przemocy zajęcia grupowe prowadzone przez edukatorów, od poniedziałku do piątku: pon. 16:00 - 20:00, wt. 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00,
śr. 13:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, czw. 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00, pt. 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok.

 

3. Prowadzenie asysty osób niepełnosprawnych

Wsparcie osób niepełnosprawnych borykających się z problemem przemocy – asystent osoby niepełnosprawnej. Asystent ON pracuje od poniedziałku do piątku w godz.
8:00 - 16:00, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok.

 

4. Asystentura Rodzinna

Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z problemem przemocy, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok.

 

5. Socjoterapeutyczne obozy dla dzieci

Wsparcie dzieci z rodzin z problemem przemocy:

1 grupa: 22.01. - 01.02.2020 r., Białogóry 15,  16- 506 Giby;  

2 grupa: 23.01. - 02.02.2020 r., Dom pod Bocianem, ul. Pałacowa 14, 17-230 Białowieża.

 

6. Superwizja zespołu testującego model

Konsultacja problemów emocjonalnych w pracy z rodzinami, programu i sposobu postępowania w dniach: 03.01.2020 r.,  21.02.2020 r., 07.03.2020 r. w godz. 9:00 - 17:00, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok.

 

7. Warsztaty dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych

Spotkania dla pracowników instytucji działających na rzecz rodzin z problemami przemocy z Białegostoku - zajęcia warsztatowe w dniu 18.02.2020 r. w godz.10:00 - 16:00, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok.

 

8. Studium Pracy z Rodziną

Szkolenie zespołu testującego model: 02-07.02.2020 r. i 01-06.03.2020 r.

 

Harmonogram październik - grudzień 2019:

 

1. Prowadzenie Poradni Rodzinnej    
Październik - grudzień 2019 r.    

Pracownicy poradni pracują od poniedziałku do piątku 8:00 - 20:00, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok. Wsparcie rodzin z problemem przemocy poprzez pracę z terapeutami oraz specjalistów.

 

2. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin    
Październik - grudzień 2019 r.    

Edukatorzy pracują w godzinach 12:00 - 20:00 od poniedziałku do piątku. Ośrodek czynny w godzinach (zajęcia grupowe) pon. 16:00 - 20:00, wt. 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00,
śr. 13:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, czw. 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00, pt. 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok. Wsparcie rodzin z problemem przemocy zajęcia grupowe prowadzone przez edukatorów.


3. Prowadzenie asysty osób niepełnosprawnych    
Październik - grudzień 2019 r.    

Asystent ON pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok. Wsparcie osób niepełnosprawnych borykających się z problemem przemocy poprzez pracę asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

4. Asystentura Rodzinna    
Październik - grudzień 2019 r.    

Zadaniowy czas pracy dostosowany do potrzeb klienta, ul.Magnoliowa 4, 15-669 Białystok.  Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z problemem przemocy.

 

5. Superwizja zespołu testujacego model    
18.10.2019 r., 15.11.2019 r., 13.12.2019 r., 9:00-17:00, ul.Magnoliowa 4, 15-669 Białystok. Konsultacja programu i postępowania z rodzinami

 

6. Warsztaty i dla Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych

27.11.2019 r., 11.12.2019 r., 10:00-16:00,  ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok. Spotkania dla pracowników instytucji działających na rzecz rodzin z problemami przemocy z Białegostoku - zajęcia warsztatowe nastawione na rozwój współpracy

 

7. Warsztaty dla realizatorów testowania    

14-15.12.2019 r. Dwudniowe warsztaty dla kadry testującej rozwiązanie w SPRiD Szansa.

 

8. Studium Pracy z Rodziną    

17-22.11.2019 r. Szkolenie  dla członków zespołu testującego model „Zamiast Przemocy”.

 

 

Harmonoram lipiec - wrzesień 2019:

 

1. Prowadzenie Poradni Rodzinnej    

Lipiec - wrzesień 2019 r.    
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00, ul.Magnoliowa 4, 15-669 Białystok. Wsparcie rodzin z problemem przemocy poprzez pracę z terapeutami oraz specjalistów.

 

2. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin    
Lipiec - wrzesień 2019 r.    
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok. Wsparcie rodzin z problemem przemocy zajęcia grupowe prowadzone przez edukatorów.


3. Terapeutyczne wyjazdy rodzinne    
Wrzesień 2019 r.   

1. 06.09.2019 - 09.09.2019, ul. Hajnowska 33, 17-220 Narewka;

2. 27.09.2019 - 30.09.2019, ul. Olgi Gabiec 14, 17-230 Białowieża
Wsparcie rodzin z problemem przemocy.


4. Prowadzenie asysty osób niepełnosprawnych    
Lipiec - wrzesień 2019 r.    
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok. Wsparcie osób niepełnosprawnych borykających się z problemem przemocy poprzez pracę asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

5. Socjoterapeutyczne obozy dla dzieci    
Lipiec - wrzesień 2019 r.    30.06.2019 - 19.07.2019    
1. os. Słoneczne 12, 11 - 612 Kruklanki, woj. warmińsko-mazurskie
2. trasa Sorkwity-Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie

Wsparcie dzieci z rodzin z rodzin z problemem przemocy.

 

6. Asystentura Rodzinna    
Lipiec - wrzesień 2019 r.  

Zadaniowy czas pracy dostosowany do potrzeb klienta, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok. Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z problemem przemocy.

 

7. Superwizja zespołu testujacego model    

12.07., 09.08., 27.09.2019, 9:00-17:00, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok.

Konsultacja realizacji programu, problemów w pracy zespołu, problemów w postępowaniu z rodzinami.

Darczyńcy
Najważniejsze dane
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom
Szansa
KRS: 0000099022
NIP: 966-16-10-792
Alior Bank:
52 2490 0005 0000 4530 3734 7929
Jak nas wspomagać
Kontakt
Siedziba/biuro Stowarzyszenia
ul. Magnoliowa 4, 15- 669 Białystok
tel. 85 66 30 141
e-mail: sprid.szansa@gmail.com
design by: Heksa.eu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję