Przekaż 1.5% podatku Przekaż dowolną kwotę darowizny

2011-11-06

Zapraszamy na konferencję pod tytułem „Przemoc w rodzinie” z cyklu „Jak pomagać nie upokarzając?”

Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział
w Warszawie oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA, we współpracy
z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem Miejskim w Białymstoku, zapraszają na drugą
z cyklu „Jak pomagać nie upokarzając?” konferencję pod tytułem „Przemoc w rodzinie”, która odbędzie się w Białymstoku dnia 23 listopada 2011r.

W latach 2003-2009 Federacja zorganizowała w całej Polsce 6 cykli  konferencji pod wspólnym tytułem „Dzieci bez przyszłości”, „Dzieci bez przyszłości w szkole”, „Pomoc społeczna dzieciom
bez przyszłości”, „Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości”, „Rodzina dzieci bez przyszłości”
i „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” poświęconych analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. W konferencjach tych wzięło udział łącznie ponad 5.700 osób. Byli to przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, środowisk akademickich mediów oraz pracownicy placówek publicznych i organizacji pozarządowych pracujący z dziećmi, młodzieżą i rodzinami ze środowisk wykluczonych.

Pierwsza z nowego cyklu konferencja „Przemoc w pomocy” poświęcona była różnym formom przemocy w szeroko rozumianej pomocy (takim jak narzucanie rozwiązań, arbitralność, pogarda, instrumentalne traktowanie, podejmowanie decyzji bez wiedzy i zgody klienta itp.).

            Tematem, który chcemy poddać refleksji w 2011 r. będzie interwencja w sytuacji przemocy
w rodzinie. Problem przemocy dotyczy wielu rodzin. Podczas konferencji chcemy rozpocząć dyskusję w środowisku zawodowym na temat stereotypów i uprzedzeń dotyczących rozumienia i klasyfikacji przemocy w rodzinie. Zaproponujemy przyjrzenie się przyczynom tego zjawiska, problemom w pracy z rodzinami ze środowisk marginalizowanych, konsekwencjom stereotypowego definiowania roli sprawcy i ofiary. Przedstawimy metody pracy z rodzinami umożliwiające rozwiązywanie problemów, konfliktów i przemocy w rodzinie bez określania, kto jest sprawcą a kto ofiarą.


Chętnych do udziału w konferencji zapraszamy!

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: 856630141; kom. 604557467 oraz e-mailem: sprid.szansa@gmail.com


Darczyńcy
Najważniejsze dane
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom
Szansa
KRS: 0000099022
NIP: 966-16-10-792
Alior Bank:
52 2490 0005 0000 4530 3734 7929
Jak nas wspomagać
Kontakt
Siedziba/biuro Stowarzyszenia
ul. Magnoliowa 4, 15- 669 Białystok
tel. 85 66 30 141
e-mail: sprid.szansa@gmail.com
design by: Heksa.eu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję