Przekaż 1.5% podatku Przekaż dowolną kwotę darowizny

2019-06-05

Wizyta studyjna partnera ponadnarodowego JONAVOS RAJONO SOCIALINI PASLAUG CENTRAS w dniach 27-30.05.2019 r.

W dniach 27-30 maj 2019 r. odbyła się wizyta studyjna litewskiego partnera JONAVOS SOCIALINI PASLAUG CENTRAS - prowadzącego programy pomocy rodzinom z problemem przemocy - w projekcie Zamiast przemocy (Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa).

Program wizyty był szczegółowo przygotowany i konsultowany z partnerem litewskim, zostały uwzględnione wszystkie sugestie litewskiej strony dotyczące możliwości obejrzenia placówek, wizyty w MOPR, spotkań z kadrą, udostępnienia informacji i wiedzy niezbędnej do wypracowania
metody przeciwdziałania przemocy w rodzinach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Za program wizyty od strony partnera ponadnarodowego odpowiedzialna była Valentina Demidenko, a ze strony polskiej - Anna Orzechowska.

W wizycie wzięli udział:

 1. TPP - Lider:
  1. Anna Orzechowska,
  2. Marek Liciński;
 2. SPRID - Partner:
  1. Dorota Sokołowska - kierownik merytoryczny projektu,
  2. Monika Grabowska-Pawilcz - koordynator projektu;
 3. JONAVOS RAJONO SOCIALINI PASLAUG CENTRAS - Partner:
  1. Valentina Demidenko - dyrektorka,
  2. Rasa Babiliene - osoba do kontaktów roboczych oraz jeszcze dwóch innych pracowników ośrodka.

 

Program wizyty obejmował:

 

 • 27.05. 2019 - 16:00-20:00
  Pierwszego dnia wizyty omówiony został program wizyty i zostały sprecyzowane wzajemne oczekiwania Partnerów. Następnie porównywano uwarunkowania w Polsce i na Litwie: wobec rodzin doświadczających przemocy, sytuację kobiet i mężczyzn, dostępność do pomocy dla osób niepełnosprawnych, efektywność w pracy z rodzinami z problemem przemocy. Partner litewski przedstawił prezentację dotyczącą pracy z rodzinami. Partner litewski pracuje w oparciu o założenia zakładające rozdzielenie pomocy świadczonej rodzinie lub osobie ze wsparcie finansowym. Rozdzielenie tych sfer jest jednym z założeń rozwiązania i stanowi wartość dodaną współpracy ponadnarodowej. Wspólne wypracowanie rozwiązania umożliwiło również odpowiedź na pytanie, jakie warunki muszą być spełnione, aby efektywna pomoc możliwa była również w ramach służb publicznych w Polsce.
   
 • 28.05.2019 - 10:00-18:00
  Drugiego dnia wspólnie wypracowywano założenia modelu do testowania na podstawie doświadczeń obu instytucji oraz ustalono zasady korzystania przez partnerów z wypracowanego rozwiązania.

 • 29.05.2019 - 10:00-17:00
  Trzeciego dnia przedstawiciele partnera litewskiego odwiedzili placówki prowadzone przez SPRID w Białymstoku. Partnerzy uczestniczyli w zajęciach świetlic, do których uczęszczają dzieci z m.in. rodzin doświadczających przemocy, Klubu dla Rodzin, spotkanie z beneficjentami oraz realizatorami: wychowawcami, terapeutami rodzinnymi, asystentami rodzinnymi.

 • 30.05.2019 - 9:00-15:00
  Ostatniego dnia odbyła się wizyta w VII Zespole Pracowników Socjalnych MOPR w Białymstoku, gdzie omówiono systemowe rozwiązania wsparcia rodzin z problemem przemocy. Następnie partner litewski oraz TPP i SPRID podsumowali wizytę. Omówiono dalszą współpracę i program kolejnej wizyty studyjnej na Litwie.

 

 

 


Wizyta odbyła się w ramach projektu "Zamiast przemocy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Darczyńcy
Najważniejsze dane
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom
Szansa
KRS: 0000099022
NIP: 966-16-10-792
Alior Bank:
52 2490 0005 0000 4530 3734 7929
Jak nas wspomagać
Kontakt
Siedziba/biuro Stowarzyszenia
ul. Magnoliowa 4, 15- 669 Białystok
tel. 85 66 30 141
e-mail: sprid.szansa@gmail.com
design by: Heksa.eu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję