Przekaż 1% podatku Przekaż dowolną kwotę darowizny

Pracownicy Stowarzyszenia

mgr Elżbieta Dallemura - kierownik merytoryczny, asystent rodziny, terapeuta środowiskowy i rodzinny, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, pedagog, profilaktyk uzależnień, 

 
mgr Monika Grabowska-Pawilcz - koordynator/kierownik pracy placówek wsparcia dziennego, pedagog, specjalista reintegracji społecznej, rewitalizacji społecznej, koordynator projektów,
 
mgr Marta Węcek - socjoterapeuta, psycholog, asystent rodziny, terapeuta środowiskowy,
 
mgr Maciej Mojsak - asystent rodziny, terapeuta środowiskowy, socjoterapeuta, pedagog resocjalizacyjny,
 
mgr Karolina Piasecka - pracownik Klubu dla Rodzin, specjalista reintegracji społecznej, profilaktyki i socjoterapii,
 
Marta Gauk - wychowawca w placówce wsparcia dziennego, pedagog resocjalizacyjny, specjalista reintegracji społecznej, profilaktyki i socjoterapii,
 
mgr Emilia Ciołko - wychowawca w placówce wsparcia dziennego, pedagog,
specjalista reintegracji społecznej, profilaktyki i socjoterapii,

mgr Joanna Zdanewicz - terapeuta rodzinny, pedagog, specjalista reintegracji społecznej, profilaktyki i spocjoterapii,

mgr Joanna Cyndler - wychowawca w placówce wsparcia dziennego, pracownik socjalny
 
Brygida Karasowska - terapeuta rodzinny, pedagog resocjalizacyjny,

mgr Ewa Mojsak - animator środowiskowy, aktorka sztuki lalkarskiej, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, specjalista reintegracji społecznej,
 
mgr Dominika Pilewicz - pracownik Klubu dla Rodzin, pedagog,

mgr Dorota Sokołowska - asystent osoby niepełnosprawnej, asystent rodziny, pedagog, nauczyciel, tutor,

mgr Magdalena Szczepankiewicz - wychowawca w placówce wsparcia dziennego, pedagog

mgr Marta Kuc- wychowawca w placówce wsparcia dziennego, pedagog

Agnieszka Abramowicz- wychowawca w placówce wsparcia dziennego, pedagog,
 
 

Współpracujemy z:
 

mgr Katarzyna Kulesza - terapeuta pedagogiczny

mgr Urszula Makowska - socjoterapeuta
 
mgr Mariusz Dallemura - specjalista terapii uzależnień

mgr Urszula Namiotko - pedagog, animator, nauczyciel akademicki
 
 
Darczyńcy
Najważniejsze dane
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom
Szansa
KRS: 0000099022
NIP: 966-16-10-792
Alior Bank:
52 2490 0005 0000 4530 3734 7929
Jak nas wspomagać
Kontakt
Siedziba/biuro Stowarzyszenia
ul. Magnoliowa 4, 15- 669 Białystok
tel. 85 66 30 141
e-mail: sprid.szansa@gmail.com
design by: Heksa.eu