Przekaż 1% podatku Przekaż dowolną kwotę darowizny

Projekty zrealizowane

 • Świadomi rodzice” – wspieranie świadomości wychowawczej oraz wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny i środowiska lokalnego - projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Daj szansę swojemu dziecku" - projekt dofinansowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii;
 • "Wakacyjna brygada RR- Razem Raźniej" - projekt współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku;
 • "Z plecakiem po mazurach" - projekt dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • Program profilaktyki selektywnej "Moje życie w moich rękach cz. II" dofinansowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie;
 • "Przez sport do tolerancji" - projekt dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku.
 • "Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych" – dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku
 • Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego na rzecz mieszkańców Białegostoku – dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku
 • Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny.
 • Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – dofinansowanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku
 • ”Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży” – dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku
 • Dożywianie podopiecznych placówek wsparcia dziennego w ramach programu PAJACYK finansowanego przez Polską Akcję Humanitarną.
 • ”Bliżej siebie II – oddziaływania profilaktyczne w obszarze przemocy” – dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
 • ”Dobry rodzic – dobry start II” – dofinansowany przez Podlaski Urząd Wojewódzki
 • Dożywianie podopiecznych placówek wsparcia dziennego w ramach Programu PAJACYK finansowanego przez Polską Akcję Humanitarną w okresie wakacyjnym.
 • ”Wakacje z Szansą” – dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku
 • ”Bezpiecznie znaczy mądrze cz. VII” – dofinansowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ”Razem bezpieczniej”
Darczyńcy
Najważniejsze dane
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom
Szansa
KRS: 0000099022
NIP: 966-16-10-792
Alior Bank:
52 2490 0005 0000 4530 3734 7929
Jak nas wspomagać
Kontakt
Siedziba/biuro Stowarzyszenia
ul. Magnoliowa 4, 15- 669 Białystok
tel. 85 66 30 141
e-mail: sprid.szansa@gmail.com
design by: Heksa.eu