Przekaż 1% podatku Przekaż dowolną kwotę darowizny

Poradnia rodzinna

PORADNIA RODZINNA

Białystok, ul. Magnoliowa 4 lok. na I piętrze.

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18.

Zapisy i informacje telefoniczne

w godzinach 8-16, tel. 85 66 30 141.

 

Komu pomagamy:

•Osobom, które przeżywają problemy emocjonalne, w relacji z partnerem, związane 
z opieką nad osobą starszą lub niepełnosprawną, problemy z  uzależnieniem.

•Rodzinom, które maja problemy wychowawcze z dziećmi w różnym wieku.

•Dzieciom, które mają problemy psychologiczne, adaptacyjno-społeczne, rozwojowe, edukacyjne.

•Młodzieży do 21 roku życia, która ma problemy osobiste, rodzinne i społeczne.

•Rodzinom zastępczym i wspierającym.

•Osobom pracującym z dziećmi, młodzieżą i ich opiekunami.

 

W jaki sposób pomagamy:

Osoby zgłaszające się do Poradni odbywają wstępne konsultacje dotyczące rozpoznania problemów, potrzeb i możliwości rodziny. Na tym etapie odbywa się też uzgodnienie zasad i odpowiednich form pomocy. W miarę możliwości wsparciem staramy się objąć całą rodzinę. Warunkiem skorzystania z pomocy w naszej Poradni jest całkowita dobrowolność oraz chęć zrozumienia i rozwiązania swoich problemów.

W Poradni można skorzystać z następujących form pomocy:

•Poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, rodzinne, konsultacje logopedyczne, wychowawcze, terapia rodzinna, terapia uzależnień, doradztwo zawodowe).

•Porady i konsultacje dla młodzieży i rodzin.

•Grupowe i indywidualne zajęcia rozwojowe, edukacyjne, reedukacyjne, przygotowujące do edukacji szkolnej, zajęcia podnoszące umiejętności społeczno-adaptacyjne.

•Zajęcia wzmacniające więzi rodzic-dziecko.

 

PROWADZONE DZIAŁANIA SĄ NIEODPŁATNE.Zespół Poradni Rodzinnej

mgr Elżbieta Marta Dallemura – pedagog resocjalizacyjny, socjoterapeuta, asystent rodzinny, specjalista z zakresu profilaktyki uzależnień oraz metod psychokorekcyjnych.

mgr Monika Grabowska-Pawilcz – pedagog opiekuńczo-wychowawczy, specjalista z zakresu reintegracji społecznej oraz rewitalizacji.

mgr Edyta Sieńko - psycholog i psychoterapeuta, prowadzi terapię indywidualną z osobami dorosłymi, z parami i małżeństwami, terapię rodzinną. Posiada certyfikat mediatora rodzinnego.

mgr Urszula Makowska - pedagog, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, doradca zawodowy. Prowadzi zajęcia terapeutyczne z zastosowaniem pedagogiki Marii Montessori oraz Integracji Sensorycznej.

mgr Monika Koplińska -Grabowska - terapeuta uzależnień nie tylko od narkotyków, substancji psychoaktywnych i dopalaczy, ale również behawioralnych (od zachowań) typu hazard, uzależnienie od komputera, gier, telewizji, telefonu, zakupów, seksu itp.

mgr Emilia Stankiewicz -  logopeda, pedagog resocjalizacyjny. Posiada m.in. certyfikat „Terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej”.

mgr Joanna Bojarczyk – magister prawa, adwokat, posiada uprawnienia do prowadzenia mediacji w postępowaniu  karnym i w postępowaniu dyscyplinarnym.

mgr Joanna Zdanewicz - asystent rodziny, pedagog, specjalista reintegracji społecznej, profilaktyki i spocjoterapii.

mgr Maciej Mojsak - asystent rodziny, terapeuta środowiskowy, socjoterapeuta, pedagog resocjalizacyjny.

Darczyńcy
Najważniejsze dane
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom
Szansa
KRS: 0000099022
NIP: 966-16-10-792
Alior Bank:
52 2490 0005 0000 4530 3734 7929
Jak nas wspomagać
Kontakt
Siedziba/biuro Stowarzyszenia
ul. Magnoliowa 4, 15- 669 Białystok
tel. 85 66 30 141
e-mail: sprid.szansa@gmail.com
design by: Heksa.eu