Przekaż 1% podatku Przekaż dowolną kwotę darowizny

Poradnia rodzinna

PORADNIA RODZINNA

Białystok, ul. Magnoliowa 4 lok. na I piętrze

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00

Zapisy i informacje telefoniczne w godzinach 8:00 - 16:00 
tel. 85 66 30 141

 

 

Komu pomagamy:

  • Osobom, które przeżywają problemy emocjonalne, w relacji z partnerem, związane z opieką nad osobą starszą lub niepełnosprawną, z problemami uzależnień.
  • Rodzinom, które maja problemy wychowawcze z dziećmi w różnym wieku.
  • Dzieciom, które mają problemy psychologiczne, adaptacyjno-społeczne, rozwojowe, edukacyjne.
  • Młodzieży do 21 roku życia, która ma problemy osobiste, rodzinne i społeczne.
  • Rodzinom zastępczym i wspierającym.
  • Osobom pracującym z dziećmi, młodzieżą i ich opiekunami.

 

W jaki sposób pomagamy:

Osoby zgłaszające się do Poradni odbywają wstępne konsultacje dotyczące rozpoznania problemów, potrzeb i możliwości rodziny. Na tym etapie odbywa się też uzgodnienie zasad i odpowiednich form pomocy. W miarę możliwości wsparciem staramy się objąć całą rodzinę. Warunkiem skorzystania z pomocy w naszej Poradni jest całkowita dobrowolność oraz chęć zrozumienia i rozwiązania swoich problemów.

 

W Poradni można skorzystać z następujących form pomocy:

  • Poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, rodzinne, konsultacje logopedyczne, wychowawcze, terapia rodzinna, terapia uzależnień, doradztwo zawodowe).
  • Porady i konsultacje dla młodzieży i rodzin.
  • Grupowe i indywidualne zajęcia rozwojowe, edukacyjne, reedukacyjne, przygotowujące do edukacji szkolnej, zajęcia podnoszące umiejętności społeczno-adaptacyjne.
  • Zajęcia wzmacniające więzi rodzic-dziecko.

 

PROWADZONE DZIAŁANIA SĄ NIEODPŁATNEZespół Poradni Rodzinnej:

mgr Elżbieta Marta Dallemura - pedagog resocjalizacyjny, socjoterapeuta, asystent rodzinny, specjalista z zakresu profilaktyki uzależnień oraz metod psychokorekcyjnych.

 

mgr Monika Grabowska-Pawilcz - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, specjalista z zakresu reintegracji społecznej oraz rewitalizacji.

 

mgr Edyta Sieńko - psycholog i psychoterapeuta, prowadzi terapię indywidualną z osobami dorosłymi, z parami i małżeństwami, terapię rodzinną. Posiada certyfikat mediatora rodzinnego.

 

mgr Urszula Makowska - pedagog, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, doradca zawodowy. Prowadzi zajęcia terapeutyczne z zastosowaniem pedagogiki Marii Montessori oraz Integracji Sensorycznej.

 

mgr Monika Koplińska -Grabowska - terapeuta uzależnień nie tylko od narkotyków, substancji psychoaktywnych i dopalaczy, ale również behawioralnych (od zachowań) typu hazard, uzależnienie od komputera, gier, telewizji, telefonu, zakupów, seksu itp.

 

mgr Emilia Stankiewicz -  logopeda, pedagog resocjalizacyjny. Posiada m.in. certyfikat "Terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej".

 

mgr Joanna Bojarczyk - magister prawa, adwokat, posiada uprawnienia do prowadzenia mediacji w postępowaniu  karnym i w postępowaniu dyscyplinarnym.

 

mgr Joanna Zdanewicz - asystent rodziny, pedagog, specjalista reintegracji społecznej, profilaktyki i spocjoterapii.

 

mgr Maciej Mojsak - asystent rodziny, terapeuta środowiskowy, socjoterapeuta, pedagog resocjalizacyjny.

Darczyńcy
Najważniejsze dane
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom
Szansa
KRS: 0000099022
NIP: 966-16-10-792
Alior Bank:
52 2490 0005 0000 4530 3734 7929
Jak nas wspomagać
Kontakt
Siedziba/biuro Stowarzyszenia
ul. Magnoliowa 4, 15- 669 Białystok
tel. 85 66 30 141
e-mail: sprid.szansa@gmail.com
design by: Heksa.eu