Pracownicy Stowarzyszenia
mgr Elżbieta Dallemura - kierownik merytoryczny, asystent rodziny, terapeuta środowiskowy i rodzinny, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, pedagog, profilaktyk uzależnień, 

mgr Monika Grabowska-Pawilcz - koordynator/kierownik pracy placówek wsparcia dziennego, pedagog, specjalista reintegracji społecznej, rewitalizacji społecznej, koordynator projektów,

mgr Marta Węcek - socjoterapeuta, psycholog, asystent rodziny, terapeuta środowiskowy,

mgr Maciej Mojsak - asystent rodziny, terapeuta środowiskowy, socjoterapeuta, pedagog resocjalizacyjny,

mgr Karolina Piasecka - pracownik Klubu dla Rodzin, specjalista reintegracji społecznej, profilaktyki i socjoterapii,

Marta Gauk - wychowawca w placówce wsparcia dziennego, pedagog resocjalizacyjny, specjalista reintegracji społecznej, profilaktyki i socjoterapii,

mgr Emilia Ciołko - wychowawca w placówce wsparcia dziennego, pedagog,
specjalista reintegracji społecznej, profilaktyki i socjoterapii,

mgr Joanna Zdanewicz - terapeuta rodzinny, pedagog, specjalista reintegracji społecznej, profilaktyki i spocjoterapii,

mgr Joanna Cyndler - wychowawca w placówce wsparcia dziennego, pracownik socjalny

Brygida Karasowska - terapeuta rodzinny, pedagog resocjalizacyjny,

mgr Ewa Mojsak - animator środowiskowy, aktorka sztuki lalkarskiej, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, specjalista reintegracji społecznej,

mgr Dominika Pilewicz - pracownik Klubu dla Rodzin, pedagog,

mgr Dorota Sokołowska - asystent osoby niepełnosprawnej, asystent rodziny, pedagog, nauczyciel, tutor,

mgr Magdalena Szczepankiewicz - wychowawca w placówce wsparcia dziennego, pedagog

mgr Marta Kuc- wychowawca w placówce wsparcia dziennego, pedagog

Agnieszka Abramowicz- wychowawca w placówce wsparcia dziennego, pedagog,Współpracujemy z:

mgr Katarzyna Kulesza - terapeuta pedagogiczny

mgr Urszula Makowska
- socjoterapeuta

mgr Mariusz Dallemura - specjalista terapii uzależnień

mgr Urszula Namiotko - pedagog, animator, nauczyciel akademicki


Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929