Pracownicy Stowarzyszenia
mgr Elżbieta Dallemura - asystent rodziny, terapeuta środowiskowy i rodzinny, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, pedagog, profilaktyk uzależnień, 

mgr Monika Grabowska-Pawilcz - koordynator pracy placówek wsparcia dziennego, pedagog, specjalista reintegracji społecznej,

mgr Marta Węcek - socjoterapeuta, psycholog, asystent rodziny, terapeuta środowiskowy, kierownik placówki wsparcia dziennego,

mgr Maciej Mojsak - asystent rodziny, terapeuta środowiskowy, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, pedagog resocjalizacyjny,

mgr Karolina Piasecka - wychowawca w placówce wsparcia dziennego, kierownik placówki wsparcia dziennego

mgr Marta Gauk - wychowawca w placówce wsparcia dziennego,

mgr Emilia Ciołko - wychowawca w placówce wsparcia dziennego, pedagog,

mgr Joanna Zdanewicz - wychowawca w placówce wsparcia dziennego, kierownik placówki wsparcia dziennego

mgr Joanna Cyndler - wychowawca w placówce wsparcia dziennego,

Brygida Karasowska - wychowawca w placówce wsparcia dziennego,

Dominika Pilewicz - wychowawca w placówce wsparcia dziennego,

Małgorzata Suchodolska - koordynator projektów, koordynator pracy placówek wsparcia dziennego.
Współpracujemy z:

mgr Jolanta Traczyk - terapeuta pedagogiczny

mgr Mariusz Dallemura - specjalista terapii uzależnień


Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Bank BPH 66 1060 0076 0000 3200 0133 2394