O nas


Nasze Stowarzyszenie tworzy grupa aktywnych i zaangażowanych ludzi, pełnych pasji i chęci działania.

Wszystko zaczęło się w 2002 roku, kiedy to zebrała się grupa ludzi, świadomych konieczności wspierania rodzin i dzieciaków w ich naturalnych środowiskach. Pół roku późnej, w styczniu 2003, otworzyliśmy świetlicę socjoterapeutyczną na os. Zielone Wzgórza.

 

Dzięki prowadzonym przez nas programom dzieci i ich rodziny mają szansę na rozwiązanie najistotniejszych problemów bez konieczności opuszczania swego środowiska. Daje to nadzieję na zatrzymanie procesu degradacji rodzin i na zniwelowanie rosnącej bariery pomiędzy dzieciakami i ich rówieśnikami z innych środowisk. 


Jesteśmy członkiem Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. www.federacjabialystok.pl


Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Bank BPH 66 1060 0076 0000 3200 0133 2394