Sprawozdanie z działalności- 2010 rok
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA 2010.pdf
INFORMACJA BILANSOWA 2010.pdf
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2010.pdf
BILANS 2010.pdf
RACHUNEK WYNIKÓW 2010.pdf
Sprawozdanie z działalności- 2011 rok
BILANS ZA 2011.pdf
MERYTORYCZNE ZA 2011.pdf
INFORMACJA DODATKOWA ZA 2011.pdf
RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2011.pdf
Sprawozdanie z działalności- 2012 rok
BILANS za 2012 r.pdf
RACHUNEK WYNIKÓW za 2012 r.pdf
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2012 r.pdf
INFORMACJA DODATKOWA za 2012 r.pdf
Sprawozdanie z działalności- 2013 rok
informacja dodatkowa 2013.pdf
sprawozdanie merytoryczne 2013.pdf
rachunek wyników 2013.pdf
bilans 2013.pdf
Sprawozdanie z działalności- 2014 rok
informacja dodatkowa do bilansu 2014.pdf
sprawozdanie merytoryczne za 2014.pdf
sprawozdanie finansowe rachunek zysków 2014.pdf
sprawozdanie finansowe bilans 2014.pdf
Sprawozdanie z działalności- 2015 rok
informacja dodatkowa do bilansu 2015.pdf
sprawozdanie merytoryczne za 2015.pdf
sprawozdanie finansowe rachunek zysków 2015.pdf
sprawozdanie finansowe bilans 2015.pdf
Sprawozdanie z działalności- 2016 rok

informacje uzupełniające do bilansu za 2016 r..pdf

sprawozdanie merytoryczne za 2016 r..pdf
sprawozdanie finansowe rachunek zysków i strat za 2016 r..pdf

sprawozdanie finansowe bilans za 2016 r..pdf
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929