Projekty zrealizowane przez nasze Stowarzyszenie

2002- 2004 ROK
 • "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
2005 ROK
 • "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Świetlica odkrytej Szansy"- projekt realizowany w ramach I edycji programu
 • "Świetlica- Moje Miejsce", Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, finansowanego przez Fundację PZU;
2006 ROK
 • "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży szkolnej- Ferie z Orandżem"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Szansa na Magnolie"- projekt realizowany w ramach II edycji programu "Świetlica- Moje Miejsce", Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, finansowanego przez Fundację PZU;
2007 ROK
 • "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży szkolnej- Ferie pod złotą Gwiazdą"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • „Ćwiczyć każdy może”- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • „Aktywista-, czyli jak zorganizować sobie czas wolny, by się nie nudzić”- projekt współfinansowany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku;
 • "Dożywianie dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy socjoterapeutycznej"- projekt współfinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A;
2008 ROK
 • "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Dożywianie dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy socjoterapeutycznej"- projekt współfinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A;
 • „NeWeR eWeR czyli Nigdy Więcej Rozrabiania w Rodzinie”- projekt współfinansowany przez Wojewodę Podlaskiego;
 • "Kawałek Domu"- projekt realizowany w ramach III edycji programu "Świetlica- Moje Miejsce", Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, finansowanego przez Fundację PZU;
 2009 ROK
 • "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Kawałek Domu"- projekt realizowany w ramach III edycji programu "Świetlica- Moje Miejsce", Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, finansowanego przez Fundację PZU;
 • „Razem”- działania na rzecz integracji rodzin"- projekt współfinansowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego;
 • "Tarcza- kompleksowy, wielowymiarowy program profilaktyczno- terapeutyczny"-projekt współfinansowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego;
2010 ROK
 • "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Bezpiecznie znaczy mądrze"- projekt realizowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań: "Razem Bezpieczniej";
 • "Asystent rodzinny 2010"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Wsparcie najuboższych mieszkańców  Białegostoku w okresie od 01 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku."- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "SZANSUŚ- Wczesna profilaktyka szansą na zapobieganie wykluczeniu społecznemu"- projekt współfinansowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego;
 • "Młody Odkrywca"-  projekt realizowany w ramach IV edycji programu "Świetlica- Moje Miejsce", Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, finansowanego przez Fundację PZU;
 • "Dożywianie dzieci uczestniczących w świetlicach socjoterapeutycznych Stowarzyszenia "Szansa"- projekt współfinansowany przez Polską Akcję Humanitarną;
2011 ROK
 • "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich, niepełnych, wielodzietnych i marginalizowanych"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Intensywna praca z rodzinami wykazującymi bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zamieszkałymi na terenie osiedli: Zielone Wzgórza, Słoneczny Stok, Leśna Dolina i Starosielce, wskazanymi przez MOPR w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r."- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Specjalistyczny Punkt Informacyjny i Wsparcia"- projekt współfinansowany przez Wojewodę Podlaskiego;
 • "Wsparcie najuboższych mieszkańców Białegostoku w okresie od dnia 01 grudnia do dnia 31 grudnia 2011 roku"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Bezpiecznie znaczy mądrze cz. II"- projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, poprzez Wojewodę Podlaskiego;

2012 ROK

 • "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich, niepełnych, wielodzietnych i marginalizowanych"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Intensywna praca z rodzinami wykazującymi bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Bezpiecznie znaczy mądrze cz. IIi"- projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, poprzez Wojewodę Podlaskiego;
 • "Daj sobie szansę"- projekt współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii;
 • "Wybierz dobrze"- projekt współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej;
 • Dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych, współfinansowane przez Polską Akcję Humanitarną w latach 2012/2013
2013 ROK
 • "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich, niepełnych, wielodzietnych i marginalizowanych"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych"-projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Bezpiecznie znaczy mądrze cz. IV"- projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, poprzez Wojewodę Podlaskiego;
 • "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej - Wakacje 2013" - projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • Dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych, współfinansowane przez Polską Akcję Humanitarną w latach 2013/2014
2014 ROK
 • "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej oraz w formach połączonych"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych"- projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • „Świadomi rodzice” – wspieranie świadomości wychowawczej oraz wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny i środowiska lokalnego - projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Daj szansę swojemu dziecku" - projekt dofinansowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii;
 • "Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży szkolnej - Ferie 2014" - projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej - Wakacje 2014" - projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Wakacyjna brygada RR- Razem Raźniej" - projekt współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku;
 • Dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych, współfinansowane przez Polską Akcję Humanitarną w latach 2014/2015;
2015 ROK
 • „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w ramach realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” - dofinansowane przez prezydenta Miasta Białegostoku
 • „Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych” - dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej” - dofinansowanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • „Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży szkolnej- Ferie 2015” - dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • „Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych” - dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego na rzecz mieszkańców Białegostoku” - dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białystok;
 • Program profilaktyki selektywnej "Moje życie w moich rękach" dofinansowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie;
 • Dożywianie podopiecznych placówek wsparcia dziennego w ramach Programu PAJACYK finansowanego przez Polską Akcję Humanitarną na rok szkolny 2015/2016;
 • Program "Bezpiecznie znaczy mądrze cz.V" dofinansowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych "Razem bezpieczniej".
2016 ROK
 • „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w ramach realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” - dofinansowane przez prezydenta Miasta Białegostoku
 • "Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych" - dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej” - dofinansowanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • „Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży szkolnej- Ferie 2016” - dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • "Z plecakiem po mazurach" - projekt dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • „Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych” - dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
 • „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego na rzecz mieszkańców Białegostoku” - dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białystok;
 • Program profilaktyki selektywnej "Moje życie w moich rękach cz. II" dofinansowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie;
 • Dożywianie podopiecznych placówek wsparcia dziennego w ramach Programu PAJACYK finansowanego przez Polską Akcję Humanitarną na rok szkolny 2015/2016;
 • Program "Bezpiecznie znaczy mądrze cz.VI" dofinansowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych "Razem bezpieczniej";
 • "Dobry rodzic - dobry start" dofinansowany przez Podlaski Urząd Wojewódzki;
 • "Bliżej siebie" dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku;
 • "Przez sport do tolerancji" - projekt dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku.
Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Bank BPH 66 1060 0076 0000 3200 0133 2394