Program Psychoprofilaktyczny

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO KLUB „SZANSUŚ”

ul. Barszczańska 6/1, Białystok, tel.  53 085 82 64, 85 66 30 141

Placówka obejmuje opieką dzieci w wieku 2,5– 6 lat;

Oferujemy: zajęcia wyrównujące deficyty rozwojowe, emocjonalne, społeczne, edukacyjne, zajęcia służące nauce samodzielności, ciepły posiłek, wyjścia i wycieczki;

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 13.00.

 

SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

ul. Barszczańska 10/23, Białystok, tel.  53 085 82 65, 85 66 30 141

Placówka obejmuje opieką dzieci w wieku 6– 9 lat;

Oferujemy: zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz terapię pedagogiczną, zajęcia służące nauce samodzielności i rozwojowi zainteresowań, ciepły posiłek, obozy, wycieczki;

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 13.00- 18.00.


SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

ul. Barszczańska 6/2, Białystok, tel. 53 085 82 64, 85 66 30 141

Placówka obejmuje opieką dzieci w wieku szkolnym 9-13 lat;

Oferujemy: zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz terapię pedagogiczną, zajęcia służące nauce samodzielności i rozwojowi zainteresowań, ciepły posiłek, obozy i wycieczki;

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 13.00- 18.00.


KLUB DLA RODZIN

ul. Barszczańska 10/23, Białystok, tel. 53 085 82 65 , 85 66 30 141

Placówka obejmuje opieką rodziny z dziećmi w wieku 0–3 lat;

Oferujemy: zajęcia służące rozwojowi umiejętności opiekuńczych, wychowawczych i społecznych rodziców oraz zajęcia rozwojowe dla dzieci;

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.30- 13.00.


PORADNIA RODZINNA

ul.Magnoliowa 4, Białystok, tel. 85 66 30 141

Komu pomagamy:

Osobom, które przeżywają problemy emocjonalne, w relacji z partnerem, związane z opieką nad osobą starszą lub niepełnosprawną, problemy z uzależnieniem. Rodzinom, które maja problemy wychowawcze z dziećmi w różnym wieku. Dzieciom, które mają problemy psychologiczne, adaptacyjno-społeczne, rozwojowe, edukacyjne. Młodzieży do 21 roku życia, która ma problemy osobiste, rodzinne i społeczne. Rodzinom zastępczym i wspierającym. Osobom pracującym z dziećmi, młodzieżą i ich opiekunami.

ASYSTA RODZINNA

Prowadzimy intensywną pracę z rodzinami marginalizowanymi, borykającymi się z różnego rodzaju problemami: przemocy, ubóstwa, uzależnień i innymi.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym na rzecz integracji społecznej: festyny rodzinne, ogniska integracyjne, wymiany sąsiedzkie, rodzinne grilowanie oraz inne imprezy i spotkania dla mieszkańcy osiedli.

Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929