Praktyczna Nauka Zawodu - Staż

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA prowadzi szkolenia studentów  kierunków społecznych, którzy zamierzają swoją karierę zawodową związać z pracą na rzecz rodzin. Studentom proponujemy bezpłatne szkolenie zawodowe, które obejmuje:

 

cykl zajęć wykładowych prezentujących patogenezę zaburzeń zachowania oraz metody profilaktyki, terapii i rehabilitacji społecznej,

warsztaty uwrażliwiające, przygotowujące do praktycznej nauki zawodu,

roczny staż zawodowy w środowiskowych placówkach Stowarzyszenia, obejmujące wolontarystyczną pracę w wymiarze ok. 12 godz./tyg. oraz udział w zebraniach klinicznych

 

Zajęcia szkoleniowe dla stażystów- wolontariuszy prowadzone są przez pracowników Stowarzyszenia mających doświadczenie w pracy środowiskowej.

Staże oferowane przez Stowarzyszenie wymagają dużego zaangażowania, lecz dają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i cennego doświadczenia.

Osoba do kontaktu: Elżbieta Dallemura tel. tel. 535 755 633
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929