Siedziba/biuro Stowarzyszenia

ul. Magnoliowa 4
15- 669 Białystok


tel. 85 66 30 141
e-mail: sprid.szansa@gmail.com


Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego "Szansa" 

ul. Barszczańska 10/23 w Białymstoku, czynna w godzinach 13-18 

kierownik tel. 530 85 82 65


Klub dla rodzin

ul. Barszczańska 10/23 w Białymstoku, czynny w godzinach 8.30-13

kontakt tel. 530 85 82 65, 85 6630 141


Specjalistyczna Palcówka Wsparcia Dziennego "Szansa"

ul. Barszczańska 6/2 w Białymstoku, czynna w godzinach 13-18

kierownik tel. 85 6630 141


Placówka Wsparcia Dziennego "Klub Szansuś"

ul. Barszczańska 6/1 w Białymstoku, czynna w godzinach 8-13

kierownik tel. 85 6630 141


Koordynator pracy placówek tel. 85 66 30 141


Poradnia Rodzinna 

ul. Magnoliowa 4 w Białymstoku, 

zapisy przyjmowane telefonicznie w godzinach 8.00-15.00

tel. 85 66 30 141

Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929