Poradnia Rodzinna

W ramach PORADNI RODZINNEJ prowadzone są następujące działania:

-        Terapia środowiskowa

-        Spotkania indywidualne

 

Pomagamy osobom:

-        przeżywającym kryzys życiowy, małżeński lub rodzinny

-        mającym problemy wychowawcze z dziećmi

-        doświadczającymi problemu przemocy

-        doświadczającymi problemu uzależnienia

-        oferujemy mediacje rodzinne

Zapraszamy osoby dorosłe oraz młodzież

 

Spotkania są umawiane telefonicznie pod numerem telefonu 509-929-035

Pomoc świadczona jest bezpłatnie

Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Bank BPH 66 1060 0076 0000 3200 0133 2394