Działania Policji w ramach "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU

 W dniach 25 luty - 02 marca, od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-14.00 uruchomione zostanie internetowe forum dyskusyjne dotyczące praw osób pokrzywdzonych przestępstwem. W w/w godzinach na forum dyżurować będą policjanci/pracownicy KWP w Białymstoku  

Na forum – po zalogowaniu będzie można anonimowo zasięgnąć porady, podzielić się swoimi doświadczeniami czy opiniami. Każdy dzień na forum poświęcony zostanie innemu zagadnieniu: poniedziałek – uzależnieniom, wtorek – przemocy w rodzinie
i przemocy seksualnej, w środę - prawom człowieka i tolerancji, czwartek poświęcony będzie zagadnieniom ruchu drogowego, natomiast w piątek głównym tematem będą małoletni pokrzywdzeni przestępstwem. Nad właściwym przebiegiem dyskusji będzie czuwał moderator z Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku. Dostęp do forum możliwy będzie ze strony KWP
w Białymstoku – poprzez kliknięcie linku w banerze zatytułowanym „Pomoc osobom pokrzywdzonym  przestępstwem” (który umieszczony zostanie po prawej stronie witryny). W banerze tym znajdują się także przydatne informacje na tematy dotyczące patologii społecznych oraz praw osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Bezpośredni adres forum: www.pokrzywdzeni.phorum.pl

 KOMENDA MIEJSKA POLICJI W BIAŁYSMTOKU

W ramach „Tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem” Komenda Miejska Policji w Białymstoku uruchomiła dyżury dzielnicowych na poszczególnych komisariatach. Więcej na stronie www.bialystok.policja.gov.pl

Dzień

Godziny

Komisariat

25 luty 2013r.

17.00- 19.00

KP IV ul. Słowackiego

26 luty 2013r.

18.00- 20.00

KP III ul. Upalna

27 luty 2013r.

8.00- 10.00

KP I ul. Waryńskiego

28 luty 2013r.

01 marca 2013r.

15.00-17.00

KP II ul. Warszawska

 
Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929