Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA...
Składamy najserdeczniejsze życzenia dyrekcji, nauczycielom. pozostałym członkom grona pedagogicznego oraz pracownikom szkół, do których uczęszczają dzieci ze świetlic Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA! Dziękując za dotychczasowe wsparcie i mając nadzieję na dalszą pomyślną współpracę, życzymy Państwu wiele satysfakcji, radości i sukcesów oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym.  
Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Bank BPH 66 1060 0076 0000 3200 0133 2394