Wykłady dla studentów

Wykłady dla studentów
W miesiącach styczeń, luty 2019 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii przy ul.Świerkowej 20 w Białymstoku realizowane będą wykłady dla studentów studiów społecznych. Tematyka poruszana na spotkaniach to m.in. Potrzeby i problemy rodzin marginalizowanych, Potrzeby i problemy dzieci, Aktywna praca socjalna, Praca z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego, Praca z rodziną, Analiza przypadku dziecka, Staż zawodowy w Stowarzyszeniu Szansa, Praca zespołowa, Cechy i umiejętności wychowawcy, Etyka zawodowa.

Miejsce: Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, ul.Świerkowa 20, sala B5

W dniach 22-24.03.2019 (30h) organizowany będzie Trening Uwrażliwiający dla osób chętnych, uczestniczących w wykładach.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt tel. 535 755 633 - Elżbieta Dallemura.

 
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929