Szkolenie dla studentów
W dniach 23-25.11.2018 odbywać się będzie szkolenie dla studentów w formie zajęć warsztatowo-treningowych. Tematyka warsztatów będzie obejmowała m.in. podstawowe standardy zawodowe, zasady pracy zespołowej czy zasady komunikacji. Podczas 30 h zajęć uczestnicy będą mogli przyjrzeć się również swoim ograniczeniom w kontaktach interpersonalnych, co w istotnej mierze przekłada się na efekty pracy w zakresie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Działanie to jest finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Pomagać efektywniej- model lokalnego sytemu reintegracji". Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt do 19.11.2018 z Elżbietą Dallemura tel. 535 755 633, sprid.szansa@gamil.com.  
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929