Wykłady dla studentów
W miesiącach październik, listopad 2018 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii przy ul.Świerkowej 20 w Białymstoku realizowane będą wykłady dla studentów studiów społecznych. Tematyka poruszana na spotkaniach to m.in. Potrzeby i problemy rodzin marginalizowanych, Potrzeby i problemy dzieci, Aktywna praca socjalna, Praca z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego, Praca z rodziną, Analiza przypadku dziecka, Staż zawodowy w Stowarzyszeniu Szansa, Praca zespołowa, Cechy i umiejętności wychowawcy, Etyka zawodowa.

Daty wykładów: 04.10.2018, 18.10.2018 (działalność placówek wsparcia dziennego), 25.10.2018 (staż oraz nieprawidłowości w wychowaniu), 08.11.2018 (analiza przypadków)
Godzina rozpoczęcia: 13.45
Miejsce: Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, ul.Świerkowa 20, sala B5

W dniach 23-25.11.2018 (30h) organizowany będzie Trening Uwrażliwiający dla osób chętnych, uczestniczących w wykładach.
 
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929