Zajęcia profilaktyczne w szkole - Pomagać efektywniej ze środków EFS
Od września 2018, dzięki współpracy z dyrekcją oraz wychowawcami klas, realizujemy cykl zajęć profilaktycznych skierowanych do uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Białymstoku. Spotkania są nastawione głównie na pobudzanie aktywności samych dzieci, a przez to poszerzania swojej wiedzy oraz doświadczeń. W działania włączane są całe klasy. Zajęcia realizujemy w ramach projektu "Pomagać efektywniej - model lokalnego systemu reintegracji" dofinansowany przez Centrum Projektów Europejskich w Warszawie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929