"Pomagać efektywniej" - aktualności w kwietniu

W miesiącu kwietniu zgodnie z harmonogramem rozpoczęte zostały działania związane z testowaniem wstępnej wersji modelu lokalnego programu reintegracji.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA rozpoczęło rekrutację odbiorców do nowych form pomocy i kontynuowało prowadzenie:

I. dwu świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci w wieku szkolnym, ul. Barszczańska 6/2 oraz Barszczańska 10/23 Białystok czynne w godzinach 13-18

II. świetlicy dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, Barszczańska 6/1 Białystok czynna 8-13

III. pracy z rodzinami w formie asysty rodzinnej, adres siedziby SPRD ul. Magnoliowa 4 Białystok

 

Uruchomiona została nowa placówka oraz następujące dodatkowe formy pomocy:

IV. klub dla rodziców dzieci  w wieku 0-3 lat, ul. Barszczańska 10/23 Białystok czynny 8-13

V.  asystent osoby niepełnosprawnej, rozpoczął rekrutację odbiorców ON do programu

VI. również rekrutację rodzin do projektu rozpoczęli terapeuci rodzinni

VII. współpracę i aktywizację w środowisku lokalnym rozpoczął animator środowiskowy

VIII. zaplanowane zostały pierwsze warsztaty dla przedstawicieli służb socjalnych,  które odbędą się 26.04.2018 o godzinie 9 :00 na ul. Magnoliowej 4 w Białymstoku

IX. szkolenie dla rodzin zastępczych i wspierających, odbędzie się w terminie 20 - 22.04.2018 oraz 8-10.06.2018  przeprowadzone zostanie przez  lidera projektu Towarzystwo Psychoprofilaktyczne

 
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929