Realizujemy Projekt:

Pomagać efektywniej – Model lokalnego systemu reintegracji – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wspólne z partnerem ponadnarodowym wypracowanie modelu zarządzania usługami społecznymi na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, mieszkających na osiedlu socjalnym – ul. Klepackiej oraz ul. Barszczańskiej.

Rozwiązanie nastawione jest na przerwanie zjawiska dziedziczenia biedy poprzez zbudowanie sieci współpracy lokalnych służb i instytucji oraz utworzeniu modelowego lokalnego systemu pomocy prowadzonego przez jeden zespół pracujący według jednakowych standardów zawodowych.

Wartość projektu: 1 448 256,00 zł

Wysokość wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 365 560,58 złDotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929