Pajacyk wspiera SZANSĘ :)
Od wielu lat współpracujemy z Polską Akcją Humanitarną. W ramach programu Pajacyk finansowane jest dożywianie w naszych 2 Specjalistycznych Placówkach Wsparcia Dziennego. Z jednej strony jest to zaspokojenie podstawowych potrzeb naszym podopiecznym, z drugiej nauka umiejętności samoobsługi, dysponowania budżetem, poszerzania wiedzy przy planowaniu i przygotowaniu różnych potraw. W imieniu podopiecznych Dziękujemy za to WSPARCIE!
 
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929