Zachęcamy do przekazywania 1% podatku

Zachęcamy serdecznie do przekazywania 1% swojego podatku na cele statutowe naszego Stowarzyszenia.

Nasze Stowarzyszenie pozyskuje środki, aby budować lokalne systemy wspierania rodzin. Każda złotówka to SZANSA na pomoc kolejnym dzieciakom.


I Ty możesz pomóc.


Nasze Stowarzyszenie działa od 2002 roku. To mnóstwo czasu, aby poznać troski i problemy osób, którym pomagamy. Dzięki realizacji naszych programów dzieci, które mają w życiu pod górkę mają szansę na rozwiązanie swoich problemów bez konieczności opuszczania swoich domów i środowisk, swoich bliskich.


Realizujemy środowiskowy program psychoprofilaktyczny dla dzieci i ich rodzin zagrożonych marginalizacją, skierowany głównie do społeczności lokalnych osiedli Starosielce i Zielone Wzgórza w Białymstoku. Dzięki prowadzonym programom, dzieci i ich rodziny mają szansę na rozwiązanie najistotniejszych problemów bez konieczności opuszczania swojego środowiska. Daje to nadzieję na zatrzymanie procesu degradacji rodzin i na zniwelowanie rosnącej bariery pomiędzy naszymi młodymi podopiecznymi, a ich rówieśnikami z konstruktywnych środowisk.


W ramach programu psychoprofilaktycznego prowadzimy:

  1. Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego – dwie świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku szkolnym;

  2. Placówkę Wsparcia Dziennego – świetlicę środowiskową Klub SZANSUŚ dla dzieci w wieku przedszkolnym;

  3. Intensywną pracę z rodzinami zagrożonymi marginalizacją, borykającymi się
    z różnego rodzaju problemami: przemocy, ubóstwa, uzależnień i innymi, w ramach
    asysty rodzinnej;

  4. Poradnię Rodzinną: oferta skierowana do mieszkańców Białegostoku, osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci;

  5. Pracę ze społecznością lokalną na rzecz integracji społecznej: festyny rodzinne, ogniska integracyjne, wymiany sąsiedzkie, rodzinne grillowanie oraz inne imprezy i spotkania dla mieszkańców osiedli;

  6. Szkolenia wolontariuszy i stażystów, przygotowujące ich do pracy z rodzinami marginalizowanymi.


 
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929