Poradnia Rodzina, Białystok ul.Magnoliowa 4, zapraszamy do skorzystania ze wsparcia.

PORADNIA RODZINNA

Białystok, ul. Magnoliowa 4 lok. na I piętrze.

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18.

Zapisy i informacje telefoniczne w godzinach 8-16, tel. 85 66 30 141.

 

Komu pomagamy:

●Osobom, które przeżywają problemy emocjonalne, w relacji z partnerem, związane
z opieką nad osobą starszą lub niepełnosprawną, problemy z  uzależnieniem.

•Rodzinom, które maja problemy wychowawcze z dziećmi w różnym wieku.

•Dzieciom, które mają problemy psychologiczne, adaptacyjno-społeczne, rozwojowe, edukacyjne.

•Młodzieży do 21 roku życia, która ma problemy osobiste, rodzinne i społeczne.

•Rodzinom zastępczym i wspierającym.

•Osobom pracującym z dziećmi, młodzieżą i ich opiekunami.

 

W jaki sposób pomagamy:

Osoby zgłaszające się do Poradni odbywają wstępne konsultacje dotyczące rozpoznania problemów, potrzeb i możliwości rodziny. Na tym etapie odbywa się też uzgodnienie zasad i odpowiednich form pomocy. W miarę możliwości wsparciem staramy się objąć całą rodzinę. Warunkiem skorzystania z pomocy w naszej Poradni jest całkowita dobrowolność oraz chęć zrozumienia i rozwiązania swoich problemów.

 

W Poradni można skorzystać z następujących form pomocy:

•Poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, rodzinne, konsultacje logopedyczne, wychowawcze, terapia rodzinna, terapia uzależnień, doradztwo zawodowe).

•Porady i konsultacje dla młodzieży i rodzin.

•Grupowe i indywidualne zajęcia rozwojowe, edukacyjne, reedukacyjne, przygotowujące do edukacji szkolnej, zajęcia podnoszące umiejętności społeczno-adaptacyjne.

•Zajęcia wzmacniające więzi rodzic-dziecko.

 

 

Od lutego 2018 r. zapraszamy na:

 

- grupowe zajęcia rozwoju umiejętności społecznych
dla dzieci w wieku 5-9 lat – wtorki 16.00-18.00

 

-  grupowe zajęcia rozwoju umiejętności społecznych
dla dzieci w wieku 10-13 lat - czwartki 16.00-18.00

 

- Szansowe Pogotowie Lekcyjne
 dla dzieci z klas 0-6 – środy 15.00-18.00

 

 

PROWADZONE DZIAŁANIA SĄ NIEODPŁATNE.

 

 

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy i informacje telefoniczne w godzinach 8-16, tel. 85 66 30 141.

 Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929