Szkolenie w lokalu Poradni Rodzinnej
Dnia 18.01.2018 roku - czwartek w godzinach 9-12 odbędzie się szkolenie organizowane przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji "Atelier" z Krakowa.Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Bank BPH 66 1060 0076 0000 3200 0133 2394