Szkolenie w lokalu Poradni Rodzinnej
Dnia 18.01.2018 roku - czwartek w godzinach 9-12 odbędzie się szkolenie organizowane przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji "Atelier" z Krakowa.Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929