Szkolenie dla pracowników służb

Dnia 8.11.2017 Stowarzyszenie SZANSA zorganizowało szkolenie dla pracowników służb działających na terenie osiedla Starosielce w Białymstoku. Głównym celem spotkania była zarówno poprawa współpracy i integracji, jak również próba przyjrzenia się przyczynom trudnej sytuacji podopiecznych, z którymi spotykają się na co dzień.
Działanie to jest kontynuacją programu realizowanego w 2016 r. oraz utrwaleniem wypracowanych efektów. Zacieśnienie współpracy pomiędzy służbami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, działającymi w podobnym celu min. dla podniesienie poczucia bezpieczeństwa beneficjentów, spowoduje również intensyfikację wzajemnej współpracy na rzecz dzieci i rodzin.

Działanie realizowane w ramach projektu "Bezpiecznie znaczy mądrze cz.VII".

 
Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929