Szkolenie studentów

Szkolenie studentów w zakresie przeciwdziałania patologiom oraz ochrony dzieci i młodzieży.

W miesiącach październik- listopad 2017 roku organizowane jest cykl czterech spotkań szkoleniowych (wykładów), trwających po 2h. Szkolenie prowadzone przez praktyków/osoby, mające doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą wykazującymi destrukcyjne zachowania oraz ich rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Tematyka szkolenia będzie dotyczyła głównie patogenezy zachowań destrukcyjnych, konsekwencji nierozwiązanych problemów emocjonalnych, źle rozwiązanych kryzysów dorastania oraz podejmowania adekwatnych oddziaływań pomocy w zmianie postępowania. 
Po zakończeniu cyklu wykładów odbędzie się 30- godzinny "Warsztat uwrażliwiający na klienta”, w którym będą mogli uczestniczyć chętni studenci, uczestniczący w cyklu wykładów.

Działanie realizowane w ramach projektu "Bezpiecznie znaczy mądrze cz.VII".Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929