Zapraszamy do przekazywania 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia

Szanowni Państwo,

Trwa okres rozliczeń podatkowych. Każdy z nas ma możliwość ukierunkować swój 1% podatku na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego. Nasze Stowarzyszenie jest również taką organizacją, a wpływy z tego podatku są dla nas dużym wsparciem.

Mamy nadzieję, że Ci którzy nas znają i wierzą w sens naszych działań przekażą nam swój 1% podatku. Tym, którzy nie są jeszcze zdecydowani lub nie mieli okazji zapoznać się z naszą działalnością, przedstawiamy krótki opis tego, czym się zajmujemy.

Od 10 lat pomagamy najuboższym mieszkańcom miasta. Prowadzimy trzy świetlice środowiskowe dla dzieciaków z tzw. „trudnych rodzin”. Każdego dnia młodzi ludzie, którzy mają w życiu pod górkę, mogą w naszych świetlicach odrobić lekcje, zjeść ciepły posiłek, umyć się, wyprać swoje ubranie. Dzieciaki uczestniczą w szeregu różnorodnych zajęć terapeutycznych, edukacyjnych, rozwojowych. W okresie ferii zimowych i wakacji organizujemy dzieciom wypoczynek. Prowadzimy również program Asystenta Rodzinnego, obejmując intensywną opieką 20 rodzin marginalizowanych społecznie, zamieszkujących przede wszystkim teren osiedla socjalnego. Organizujemy również Festyny Rodzinne, pikniki osiedlowe (ogniska) społecznościom lokalnym naszych podopiecznych (osiedle Starosielce i Zielone Wzgórza). W tym roku utworzyliśmy również  Młodzieżową Grupę Psychoprofilaktyczną oraz uruchomiliśmy bezpłatne konsultacje i kontakty indywidualne Specjalistów Terapii Uzależnień.

Jeśli jesteśmy dla Państwa wiarygodni, prosimy o rekomendację naszej organizacji wśród swoich znajomych. Ograniczone fundusze nie pozwalają nam na szeroko zakrojoną kampanię reklamową, dlatego też zwracamy się do Państwa z taką prośbą.

Będziemy wdzięczni za każdy przekazany nam 1%.  Ułatwieniem niech będzie darmowy program umożliwiający rozliczenie, dostępny na naszej stronie.


 
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929