Dobry rodzic-dobry start II

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach oraz konsultacjach indywidualnych dla rodziców z małymi dziećmi w ramach programu „DOBRY RODZIC- DOBRY START II”.

 Program skierowany jest do rodziców z małymi dziećmi (w wieku 2 – 6 lat) borykających się z różnymi trudnościami wychowawczymi czy problemami w relacjach w rodzinie. Oferujemy cykl warsztatów, których tematyka poświęcona będzie poszerzaniu wiedzy z zakresu samoświadomości, rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą sobie radzić w trudnych sytuacjach rodzinnych. Warsztaty będą odbywały się w formie stacjonarnych spotkań, wyjść do miejsc użytku publicznego oraz 3-dniowej sesji wyjazdowej rodziców z dziećmi. Przewidziane są także konsultacje indywidualne ze specjalistami, skierowane zarówno do beneficjentów grupy warsztatowej jak również innych rodziców chcących poprawić swoją sytuację rodzinną. Program kierowany jest do rodzin przeżywających trudności, chcących zmienić swoją sytuację życiową.

 
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929