"Bliżej siebie"

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom

„Szansa”

zaprasza do udziału w warsztatach oraz konsultacjach indywidualnych dla rodziców z małymi dziećmi w ramach programu

„BLIŻEJ SIEBIE”

Program kierowany jest do rodzin przeżywających różne trudności, chcących poprawić swoją sytuację rodzinną. Wsparcie w formie warsztatów kierowane jest do rodziców z dziećmi w wieku 2-6 lat.
Ich celem jest wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem, ćwiczenie wzajemnej komunikacji, rozumienia i konstruktywnego odpowiadania na potrzeby dzieci oraz budowanie ich potencjałów rozwojowych. Dodatkowo rodzice będą mogli poszerzyć wiedzę z zakresu rozwoju dzieci oraz samorozwoju poprzez udział w konsultacjach indywidualnych.

 
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929