Organizacja pracy koordynatora pieczy zastępczej.

Dnia 27.02.2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” odbyło się szkolenie organizowane przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” skierowane do Koordynatorów Pieczy Zastępczej pod nazwą „Organizacja pracy koordynatora pieczy zastępczej. Praktyczne aspekty pracy.”

 
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929