Organizacja pracy koordynatora pieczy zastępczej.

Dnia 27.02.2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” odbyło się szkolenie organizowane przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” skierowane do Koordynatorów Pieczy Zastępczej pod nazwą „Organizacja pracy koordynatora pieczy zastępczej. Praktyczne aspekty pracy.”

 
Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Bank BPH 66 1060 0076 0000 3200 0133 2394