Konferencja "Profilaktyka dzieci i młodzieży"
W dniu 15.12.2016 odbyła się Konferencja, która jest  jednym z działań projektu, "BEZPIECZNIE, ZNACZY MĄDRZE CZ. VI”, DOFINANSOWANEGO Z RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017 realizowanego już po raz kolejny przez nasze stowarzyszenie. Działanie skierowane było do pracowników służb oraz osób przygotowujących się zawodowo do działania na rzecz wspierania rodziny z terenu województwa Podlaskiego. Konferencja miała na celu pogłębienie wiedzy, wymianę doświadczeń z zakresu pracy z rodziną zagrożoną degradacją, rozpoczęcie dyskusji w środowisku zawodowym, interdyscyplinarnym o systemie wsparcia rodziny oraz ochrony dzieci i młodzieży. Do wygłoszenia prelekcji zostali zaproszeni specjaliści w zakresie pracy z rodziną oraz dziećmi, z różnych instytucji m.in. z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALLEGRO, Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży w Białymstoku ETAP, Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA" oraz z Centrum Sprawiedliwości Naprawczej dla Nieletnich w Białymstoku.
 
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929