Realizacja projektu "Bezpiecznie, znaczy mądrze cz. VI"
Projekt „Bezpiecznie znaczy mądrze cz. VI” jest współfinansowany z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017. Cały program ma na celu przeciwdziałania zjawiskom patologii oraz ochronę dzieci i młodzieży, które są szczególnie narażone na przejmowanie zachowań przemocowych, przestępczych, uzależnień i innych nieakceptowanych społecznie. W ramach projektu realizujemy działania skierowane do dzieci i dorosłych zagrożonych marginalizacją, jak również do osób pracujących w obszarze pomocy społecznej oraz osób przygotowujących się do tego rodzaju pracy. Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2016 do 31.12.2016 r.

 
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929