Zapraszamy na konferencję

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM „SZANSA”

SERDECZNIE ZAPRSZA NA KONFERENCJĘ

„PROFILAKTYKA DZIECI I MŁODZIEŻY”

która odbędzie się dnia 15.12.2016 r. (czwartek)

w Auli Widowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu w Białymstoku, ul.
Świerkowa 20 (nowy budynek)

 

Program

9.00 – 9.30 – Rejestracja uczestników

9.30 – Rozpoczęcie konferencji

9.35 – 9.45 „Profilaktyka dzieci i młodzieży – wstęp do konferencji” – Marta Węcek – Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA”

9.45 – 10.15 „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - prezentacja dobrych praktyk na przykładzie współpracy Poradni Allegro i Placówki Wsparcia dziennego Klub „Szansuś”” - Anna Dąbrowska - Fundaca Polska Edukacja oraz Anna Żukowska - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro w Białymstoku

10.15 – 10.45 „Praca z rodziną w kontekście profilaktyki dzieci i młodzieży” – Elżbieta Dallemura – Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA” w Białymstoku

10.45 – 11.15 „Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży” – Elżbieta Powichrowska - ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży w Białymstoku

11.15 – 11.45 „Zastosowanie elementów sprawiedliwości naprawczej w oddziaływaniach profilaktyki wskazującej” - Robert Ćwikowski - Centrum Sprawiedliwości Naprawczej dla Nieletnich w Białymstoku

11.45 – Dyskusja, refleksje, a następnie zakończenie konferencji

 

Po konferencji zapraszamy na poczęstunek.Zgłoszenia drogą elektroniczną prosimy o przesłanie na adres konferencja15szansa@wp.pl, każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie o zakwalifikowaniu się na konferencję do dn. 14.12.2016 r.

Na zgłoszenia czekamy do 14.12.2016 r., wypełniając karty prosimy o uzupełnienie pola adres e-mail, drogą elektroniczną zostaną rozesłane potwierdzenia o zakwalifikowaniu się na konferencję.

Dodatkowe informacje o konferencji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 85 66 30 141.

 
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929