RODZINA (OD)NOWA

W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w siedzibie naszego Stowarzyszenia jest realizowany projekt socjalny pn. „RODZINA – (OD)NOWA” – warsztaty dotyczące zjawiska współuzależnienia i organizacji czasu wolnego w rodzinach.

Projekt socjalny koordynowany jest przez starszego pracownika socjalnego Panią Jolantę Brodowską i specjalistę pracy socjalnej Pana Pawła Maciejczuka w okresie 5 wrzesień – 31 grudzień 2016 r., adresowany do wytypowanej grupy ok. 20 osób, zamieszkałych na terenie działania Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

 
Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929