Walne sprawozdawcze członków Stowarzyszenia
Dnia 13.05.2016 roku Walne Członków Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA" zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności organizacji za 2015 rok. Wkrótce, oba dokumenty będą dostępne na naszej stronie internetowej. 

Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Bank BPH 66 1060 0076 0000 3200 0133 2394