Walne sprawozdawcze członków Stowarzyszenia
Dnia 13.05.2016 roku Walne Członków Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA" zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności organizacji za 2015 rok. Wkrótce, oba dokumenty będą dostępne na naszej stronie internetowej. 

Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929