Odwiedziny Publicznego Sportowego Gimanzjum nr 29 :)
Podopieczni i wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego Klub Szansus serdecznie dziękują Uczniom Publicznego Sportowego Gimnazjum nr 29 w Białymstoku za przedświąteczne odwiedziny i ofiarowane prezenty.  
Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Bank BPH 66 1060 0076 0000 3200 0133 2394