Odwiedziny Publicznego Sportowego Gimanzjum nr 29 :)
Podopieczni i wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego Klub Szansus serdecznie dziękują Uczniom Publicznego Sportowego Gimnazjum nr 29 w Białymstoku za przedświąteczne odwiedziny i ofiarowane prezenty.  
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929