Podziękowania Poradni Allegro :)
Podopieczni i wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego Klub Szansus serdecznie dziękują Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Allegro za wsparcie naszej świetlicy. 

 
Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Bank BPH 66 1060 0076 0000 3200 0133 2394