Podziękowania Poradni Allegro :)
Podopieczni i wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego Klub Szansus serdecznie dziękują Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Allegro za wsparcie naszej świetlicy. 

 
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929