Konferencja
W poniedziałek 16.11 odbyła się konferencja pt. „Przemoc w rodzinie i środowisku rówieśniczym – różne aspekty profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży”. Prelegenci mówili o tym, jak ważna jest wczesna profilaktyka zachowań agresywnych. Budowanie bezpiecznego otoczenia jak również bezpiecznej relacji z dorosłym, pozwala na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży. Praktycy wskazywali również na ważność skutecznej interwencji w sytuacji przemocy wśród dzieci, ponieważ pozorna interwencja nie tylko jest nieskuteczna ale także może pogorszyć sytuację. Niektórzy wskazywali na potrzebą autoanalizy działań profilaktyków pod kątem ich skuteczności i adekwatności. Wśród prelegentów znaleźli się pani Justyna Wacławska z Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny w Białymstoku, pani Elżbieta Dallemura z naszego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom " Szansa", pani Joanna Węgrzynowska ze Stowarzyszenia "Bliżej Dziecka", pan Tomasz Kołodziejczyk ze Stowarzyszenia MONAR w Łodzi oraz pan Marek Liciński z Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Warszawie. Temat przemocy jest tematem bardzo rozległym, mamy nadzieję, że konferencja chociaż po części zarysowała problem i sprowokowała różne państwa refleksje.  
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929