Zaproszenie na konferencję - 16.11.2015 r.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" zaprasza Państwa na konferencję:

„Przemoc w rodzinie i środowisku rówieśniczym – różne aspekty profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży”

Konferencja odbędzie się 16.11.2015 r. (poniedziałek) 
w budynku Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
ul. Aleja Jana Pawła II 91 w Białymstoku (II piętro, aula).

Program konferencji:
10.00 – 10.30 - Rejestracja uczestników
10.30 – 10.40 - Rozpoczęcie konferencji 
10.40 – 11.00 - Justyna Bacławska - Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny w Białymstoku
„LOOK - białostocki system wczesnej identyfikacji czynników ryzyka krzywdzenia dziecka”
11.00 – 11 .20 - Elżbieta Dallemura - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” w Białymstoku
„Wczesna profilaktyka na przykładzie funkcjonowania placówki wsparcia dziennego - Klub Szansuś”
11.20 – 12.00 - Joanna Węgrzynowska - Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”
„Jak pomóc dziecku doświadczającemu przemocy rówieśniczej”
12.00- 12.20 - Tomasz Kołodziejczyk - Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi
„Wi fi free! – czy profilaktyka uzależnień sieciowych ma sens?”
12.20 – 12.50 - Przerwa
12.50 – 13.15 - Beata Kojło-Boratyńska - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 „SOS” w Warszawie
„Metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym”
13.15 – 13.40 - Marek Liciński - Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie
„Kryzysy wieku dorastania”
13.40 – 14.05 - Joanna Włodek - Towarzystwo Resocjalizacyjne w Warszawie
„Kryzysy Wieku Dorastania – historia przypadku” 
14.05 – 14.30 - Dyskusja, refleksje, zakończenie

Prosimy o przesłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres konferencja.szansa@gmail.com do 10.11.2015 r, każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie o zakwalifikowaniu się na konferencję. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Kartę zgłoszeniową otrzymacie Państwo po wysłaniu e-meila na adres konferencja.szansa@gmail.com z prośbą o druk.

Inne informacje o konferencji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 85 66 30 141.Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929