Rozpoczynamy bezpłatne szkolenia zawodowe dla studentów

Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA zaprasza studentów nauk na szkolenie zawodowe, mające na celu praktyczną naukę zawodu z dziećmi i rodzinami ze środowisk marginalizowanych.

Studentom proponujemy bezpłatne szkolenie zawodowe, które obejmuje:

- zajęcia wykładowe prezentujące patogenezę zaburzeń zachowania oraz metody profilaktyki, terapii i rehabilitacji społecznej,

- warsztaty uwrażliwiające, przygotowujące do praktycznej nauki zawodu,

- staże zawodowe w środowiskowych placówkach Stowarzyszenia, obejmujące wolontarystyczną pracę w wymiarze ok. 12 godz./tyg. oraz udział w zebraniach klinicznych.

Zajęcia szkoleniowe dla stażystów-wolontariuszy prowadzone będą przez pracowników Stowarzyszenia mających doświadczenie w pracy środowiskowej.

Staże oferowane przez Stowarzyszenie wymagają dużego zaangażowania, lecz dają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i cennego doświadczenia.

Zajęcia wykładowe odbywać się będą w miesiącach listopad -grudzień 2015 (7 spotkań) w godzinach popołudniowych.

Udział w wykładach daje możliwość uczestnictwa w 2 dniowym warsztacie uwrażliwiającym, mającym na celu pogłębienie wglądu i świadomości swoich ograniczeń i silnych stron, co jest niezbędnym warunkiem w pracy z drugim człowiekiem.

Udział w warsztacie pozwoli wybranym osobom na rozpoczęcie stażu w placówkach wsparcia dziennego, prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie.

Terminy najbliższych wykładów: 09 XI sala 236, 16 XI sala A02, 23 XI sala A02, 30 XI sala A02, 7 XII sala A02, 14 XII sala A02

Wszystkie wykłady rozpoczynają się o godzinie 18.00 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB ul.Świekowa 20.

Osoba do kontaktu: Elżbieta Dallemura, tel. 535 755 633 oraz p. mgr Urszula Namiotko

 
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929