Podziękowania Firmie LBPro Sp. z o.o.
Serdeczne podziękowania dla Firmy LBPro Sp. z o.o. za pomoc w doposażeniu jednej z naszych placówek wsparcia dziennego, dziękujemy za Wasze wsparcie :)  
Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Bank BPH 66 1060 0076 0000 3200 0133 2394