Podziękowania NZOZ Axon
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" pragnie serdecznie podziękować Dyrekcji i Pracownikom NZOZ Axon w Białymstoku za wspieranie działań naszej organizacji skierowanych do podopiecznych naszych placówek wsparcia dziennego.  
Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Bank BPH 66 1060 0076 0000 3200 0133 2394