Bezpłatne konsultacje ze specjalistami.

W roku 2015 realizujemy projekt „Moje życie w moich rękach” dofinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz projekt „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego na rzecz mieszkańców Białegostoku” dofinansowany przez Urząd Miejski w Białymstoku.

W ramach tych projektów można skorzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistów. Pomagają oni osobom, które mają problemy rodzinne, wychowawcze, problemy w funkcjonowaniu emocjonalnym, problemy  prawne. Specjaliści mogą udzielić także informacji dotyczących innych dostępnych form pomocy. Spotkania umawiane są telefonicznie – numer telefonu 509929035.

W poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 dyżury ma także specjalista ds. pracy z rodziną. Także udziela bezpłatnych konsultacji.

Wszystkie spotkania ze specjalistami odbywają się przy ul. Magnoliowej 4 w Białymstoku, os. Zielone Wzgórza w Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA. Można do nas dojechać autobusami linii 8,12,21,28,25,23,107.   
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929