Rozpoczynamy bezpłatne szkolenie zawodowe dla studentów nauk społecznych Uniwersytetu w Białymstoku

Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA zaprasza studentów nauk  na szkolenie zawodowe, mające na celu praktyczną naukę zawodu z dziećmi i rodzinami ze środowisk marginalizowanych.

Studentom proponujemy bezpłatne szkolenie zawodowe, które obejmuje:

- zajęcia wykładowe prezentujące patogenezę zaburzeń zachowania oraz metody profilaktyki, terapii i rehabilitacji społecznej,

- warsztaty uwrażliwiające, przygotowujące do praktycznej nauki zawodu,

- dwuletnie staże zawodowe w środowiskowych placówkach Stowarzyszenia, obejmujące wolontarystyczną pracę w wymiarze ok. 12 godz./tyg. oraz udział w zebraniach klinicznych.

Zajęcia szkoleniowe dla stażystów-wolontariuszy prowadzone będą przez pracowników Stowarzyszenia mających doświadczenie w pracy środowiskowej.

Staże oferowane przez Stowarzyszenie wymagają dużego zaangażowania, lecz dają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i cennego doświadczenia.

 

Zajęcia wykładowe odbywać się będą w miesiącach listopad -styczeń (7 spotkań)

 w godzinach popołudniowych.

 

Udział w wykładach daje możliwość uczestnictwa w 3 dniowym warsztacie uwrażliwiającym, mającym na celu pogłębienie wglądu i świadomości swoich ograniczeń i silnych stron, co jest niezbędnym warunkiem w pracy z drugim człowiekiem.

 

Udział w warsztacie pozwoli wybranym osobom na  rozpoczęcie stażu w placówkach wsparcia dziennego, prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie.

 

 

Terminy najbliższych wykładów:   17. XI –sala  18

                                                           24. XI - sala  18

                                                           1. XII- sala  18

                                                            8.XII- sala  18

                                                          15.XII- sala  18

 

                                  

Wszystkie wykłady rozpoczynają się o godzinie 18. 00 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB.

 

 

Osoba do kontaktu: Elżbieta Dallemura, tel. 535 755 633 oraz p.  mgr Urszula NamiotkoDotacje w 2018
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929