Zapraszamy na Konferencję - Asystent Usamodzielnienia

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Białymstoku, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa",  zaprasza na kolejną konferencję poświęconą przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej: ASYSTENT USAMODZIELNIENIA, która odbędzie się w Białymstoku, 07 listopada 2014 r. (Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB ul.Świerkowa 20, Białystok, II piętro sala 236).

W ubiegłym roku konferencja poświęcona była prezentacji programów pomocy dorastającym w opiece zastępczej w przygotowaniu do usamodzielnienia. W tym roku chcemy poddać refleksji przygotowanie asystentów usamodzielnienia do prowadzenia skutecznych programów pomocy wychowankom opieki zastępczej we wchodzeniu w dorosłe życie. Jakie cechy i umiejętności asystenta usamodzielnienia są do tego niezbędne. Jak rekrutować i szkolić asystentów usamodzielnienia, by rozwijali potrzebne w pracy z usamodzielnianą młodzieżą dyspozycje i umiejętności.

Dla młodych osób dorastających poza swoją rodziną, doświadczenia zdobyte w okresie dzieciństwa 
i dorastania, a szczególnie braki w tych doświadczeniach mogą stać się przyczyną poważnych problemów w ich dorosłym życiu. Odpowiednio przygotowana i życzliwa osoba może pomóc im w przezwyciężaniu problemów i przygotowaniu się do podjęcia nowych ról w samodzielnym życiu.


Konferencja jest bezpłatna.
Karty zgłoszeniowe można otrzymać pisząc na adres konferencja07@wp.pl.
Termin zgłaszania się na konferencję został wydłużony do 04.11.2014.


Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929